วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สามวันในวัดปัญญานันทาราม


สามวันที่ผ่านมา

ได้ร่วมอบรมธรรมะ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ

วัดปัญญานันทาราม ตั้งอยู่คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานีครับ

 มีหลวงพ่อปัญญานันทมุธี ศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ 

ท่านว่า ธรรมะคือ การทำหน้าที่ให้ดี

 พระอาจารย์สุพล ที่สอนสั่งธรรมะ พระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่วิทยากร

สอนสั่งการดำรงตน อย่างมีสติ ไม่ประมาท ทุกขณะจิต

พระอาจารย์ ดร.ท่านนี้ การเสวนาธรรม ลุ่มลึกมาก!! 

 

ผมเองก็แค่ อุบาสก คนหนึ่ง ที่เป็นศิษย์วัดนี้ เพิ่งเคยสัมผัส

การเรียนรู้จากพระอาจารย์ ที่มีองค์ความรู้ ด้านพุทธศาสนา ที่แท้จริงก็คราวนี้

 การได้เดินสบายๆ บนผืน แผ่นดินวัด บ้างก็ สบายครับ

ชมโบสถ์ที่ออกแบบให้เข้าถึงด้านในโดยไม่ต้องล็อกกุญแจ เหมือนวัดอื่นๆ

แค่แนวคิดตรงนี้ก็ต่างแล้ว ปฏิรูปโดยแท้แล้ว

ดอกไม้ ใบหญ้าริมรั้ววัด ก็สดชื่น 

ภายในโบสถ์ มีภาพบนผนัง มีภาพปริศนาธรรม เหมือนภาพ ที่วัดสวนโมกข์ สุราษฎร์ ไม่เก่าเลย 

 

กิจกรรม กวาดลานวัด ก็เป็นกิจ ธรรมดา 

การสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องได้ความรู้ยิ่ง 

เดิมทีก่อนเข้าอบรม เข้าใจว่า การไหว้ พระรัตนตรัยนั้น พระสงฆ์ คือ พระทั่วไป

ความจริงกลับ หาใช่ไม่ เพราะที่เราท่านเห็นนั้นที่แท้คือภิกษุ

หากพระสงฆ์ นั้น หมายถึง พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่ปฏิบัติดีแล้ว 

การเดินเข้าแถวรับประทานอาหารและการล้างจานตนเองสร้างระเบียบวินัย 

 ธรรมชาติในบริเวณวัดกำลังถูกปรับปรุงให้มีต้นไม้มากขึ้น

บริเวณวัดน่าอยู่น่าเดิน 

 มีต้นกล้วยเหมือนสวนหลังบ้าน

 

 มีพุทธพจน์และคำสอน เตือนสติ เตือนใจ อยู่ทุกบริเวณ

สำนักงานกัมมัฏฐาน 

ต้องถอดรองเท้าเดิน เหมือนเดินรอบบ้านเราเอง 

 

มีสระน้ำ กลางสระมีศาลาปฏิบัติธรรมให้พระและญาติโยมได้นั่ง ได้ไหว้พระ 

ที่พักสำหรับ 1 ท่าน อุบาสก หรืออุบาสิกา พอสำหรับ การอบรม หลายวัน

มีห้องน้ำ ไฟฟ้า พัดลมในห้อง

 

 

 พระอาจารย์พร้อมเณรดูแล้วน่าบุคลิกเลื่อมใส มีระเบียบ วินัย ชัดเจน

 

 เราท่านที่ได้ไปร่วมเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

ที่เข้าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ขัดเกลาความเขลาตน

ภาพปริศนาธรรม 

 โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ รองอธิการบดีคือผู้นำ

อยู่กับเราท่านทุกวัน ทุกคืนไม่เคยขาด สมเป็นผู้นำที่แท้จริง ขอบพระคุณครับ

การเสวนาธรรม ระหว่าง หลวงพ่อปัญญานันทมุนี กับ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ รองอธิการบดี 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการศึกษาที่ต้องปฏิรูปโดยใช้แนวทางพุทธเข้าช่วย

มีอุบาสิกา ที่อาสา อ่านพระไตรปิฎก ให้ผู้ที่ร่วมฟังธรรม ซึ่งใครก็อาสาได้

ภาพลานหน้าธรรมิกสถูป วัดปัญญานันทาราม สำหรับฟังธรรมะ

เชิญเราท่าน แวะไปอ่านเพจ ก่อนเยือนวัดและไหว้พระ เดิน นั่ง อย่างมีสติ ได้ทุกวัน

ได้ที่  www.watpanyanantaram.org

 

 ธรรมะสวัสดี

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

เสี่ยวไทบ้าน

 

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net