วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานข้าวเหนียวสันป่าตอง 56

จากสินค้าและผลผลิตเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ อำเภอสันป่าตองคือ..
"ข้าวเหนียวสันป่าตอง" เป็นที่รู้จักเด่นดัง เหมือนข้าวจ้าวหอมมะลิเช่นกัน
คนเมืองเหนือกินอาหารหลักมาคือวัฒนธรรมการกิน"ข้าวนึ่ง"หรือข้าวเหนียว
เช่นเดียวกับชาวบ้านอิสาน ดังนั้นงานประจำปีของอำเภอสันป่าตอง
จึงชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอว่า"งานข้าวเหนียวสันป่าตอง"มันก็คืองานฤดูหนาวประจำปีของอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่นั่นแหละครับ...
ไอ้เราเองก็เป็นคนสันป่าตอง ก็ต้องประชาสัมพันธุ์งานกันหน่อย
เพราะเดี๋ยวคนจะน้อยไป ด้วยงานเชียงใหม่ช่วงหน้าหนาวนี้มันมากมาย
หลายงานจดจำกันไม่ได้แล้วครับ เที่ยวงานชาวบ้านมั่งก็ดี...คุยความเก่า - เล่าความหลังกันเสียหน่อยครับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ หรือ
สถานีทดลองข้าวสันป่าตองในอดีต ตั้งอยู่ตำบลมะขามหลวง และ ตำบลทุ่งต้อม
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าว
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก ข้าวพันธุ์ขยาย และข้าวพันธุ์จำหน่าย
รวมถึงธัญพืชเมืองหนาวที่มีอยู่ในท้องถิ่นและศึกษาวิจัยส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่สามารถ
ปลูกได้ดีในพื้นที่สูงได้สายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับปลูกได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวเหนียวสันป่าตอง
 ข้าวเจ้าลีซอสันป่าตอง ฯลฯ สายพันธุ์ข้าวที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม
และยังเป็นที่นิยมบริโภคคือ ข้าวเหนียวสันป่าตองเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของคนสันป่าตองที่จะอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
ข้าวเหนียวสันป่าตองให้เป็นที่รู้จักแก่ชนรุ่นหลัง และ ประชาชนทั่วไป
อ.สันป่าตอง จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมจัดโครงการ
งานข้าวเหนียวสันป่าตองครั้งที่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นยังมีการประกวด พืช-ผัก ผลไม้ในท้องถิ่นด้วย อาทิ..
กล้วย ฟักทอง ฟักเขียว ฯลฯ ออกร้านแสดงสินค้าในท้องถิ่น
และจัดเวทีการแสดง การเล่นตลอดงาน...  

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net