วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ที่พักมุสลิม ราคาถูก ในเชียงใหม่ โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่


ที่พักมุสลิม ราคาถูก ในเชียงใหม่ โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

ยยย

ข่าวประชาสัมพันธ์จากอิหม่ามศุภมิตร ฟูอนันต์(ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนจิตต์ภักดี(อัตตักวา) เชียงใหม่

โครงการให้บริการที่พักแก่ผู้เด
ินทางของมัสยิดอัต-ตักวา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากต่างถิ่นมีโอกาสได้เข้าพักใน

ราคาที่ถูก และยังอยู่ใกล้มัสยิด-ย่านชุมชน
ของพี่น้องมุสลิม

ระเบียบการของห้องพักรายวันมัสย
ดอัต-ตักวา


1.ห้องพักมีจำนวน 2 ห้อง สำหรับชาย 1 ห้อง หญิง 1 ห้อง

2. เปิดบริการให้พักเป็นหมู่หรือคณ
ะไม่ต่ำกว่า 5 คนขึ้นไป

3. อัตราค่าห้องพักคืนละ 100 บาท/ 1 คน

4. หากต้องการพักเป็นหมู่หรือคณะตั
้งแต่ 20 คนขึ้นไป คิดค่าพักในอัตราคืนละ 80 บาท/ 1 คน

5. ในห้องพักมีที่นอน หมอน ผ้าห่ม ไว้บริการ 1 ชุด / 1 คน

6. ไม่อนุญาตให้ผู้มาใช้บริการนำ อุปกรณ์ทุกชนิดในห้องพัก ออกจากห้องพักโดยเด็ดขาด

7. ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าพักให
้ติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเงิน โรงเรียนจิตต์ภักดี ได้ในเวลาทำการ โทร 053-247667 หรือที่

คุณทวี รอมาลี โทร 081-7655515

และท่านจะต้องชำระค่าเช่าก่อน 50% ของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องชำระทั้
งหมด

8. ห้องพักรายวันนี้ เป็นสมบัติของมัสยิดอัต-ตักวา รายได้ทั้งหมดนำไปใช้จ่ายในกิจก
ารของ
มัสยิด และโรงเรียนจิตต์ภักดีเท่านั้น ขอความกรุณาจากผู้มาใช้บริการทุ
กท่าน โปรดช่วยกัน
รักษาความสะอาดและอุปกรณ์ทุกชิ้
นในห้องพักด้วย


ยยย

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net