วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิบสองวันในอินเดีย(๓)


...เราออกจากที่พักวัดไทยสารนาถ แต่เช้ามืดเพื่อไปล่องเรือในแม่น้ำคงคา โชคดีที่กำลังอยู่ในเทศกาลสำคัญของชาวฮินดู ริมฝั่งจะมีผู้คนมาทำพิธีกันมากมาย ..ว่ากันว่าริมฝั่งคงคามีท่า(ฆาฏ)ที่จะลงไปสู่แม่น่ำคงคาถึง ๘๔ ท่า  คณะของเราตั้งใจว่าจะไปลงที่ท่า มณีกรรณิกา แต่เนื่องจากมีเทศกาลไม่สามารถจอดรถได้จึงต้องไปลงท่าถัดไป..

 

.........

....ทางเดินที่ลงไปสู่ท่าน้ำเป็นซอยเล็ก ๆ สังเกตเห็นคล้ายบันไดทำด้วยไม้ไผ่วางอยู่ตามหน้าคูหาเล็ก ๆ ภายในก็มีผ้าสีวางอยู่ด้วย นอกจากนี้ก็จะมีกองฟืนกองอยู่ทั่วไป..พระอาจารย์วิทยากรบอกว่า ที่เห็นคล้ายบันไดคือแคร่ที่ใช้หามศพลงไปเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ผ้าสีสำหรับคุมศพและกองฟืนที่เตรียมพร้อมสำหรับการเผาศพ...พอเดินลงไปถึงริมน้ำก็เห็นกองเถ้า เศษฟืน ตรงที่มีควันนั้นก็เพิ่งมีการเผาศพไปไม่นานนัก...

.....

 ...นักท่องเที่ยวที่ล่องเรือจะได้ร่วมลอยกระทง มีดอกไม้และเทียนในกระทงใบน้อย..แม่พระคงคาถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ชาวไทยเราเคารพนับถือเช่นเดียวกันเราจึงลอยกระทงกันในวันเพ็ญเดือนสิบสอง แต่ถ้าไปที่อินเดียแล้วลอยได้ตลอดเวลา..มีเรื่องเล่าว่า ราว พ.ศ.๒๓๓๗ พระราชาเมืองพาราณสี ได้รื้อสถูปธัมมราชิก ที่สารนาถ พบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจึงนำมาลอยในแม่น้ำคงคา ถือได้ว่าเราลอยกระทงเพื่อสักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วย.. 

......เรากลับไปทานอาหารเช้าที่วัดไืทยสารนาถ แล้วจะไปนมัสการสังเวชนียสถาน "อิสิปตนมฤคทายวัน" ...

 

........

      สารนาถ " ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน " เป็นสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง จุดที่ตั้ง "ธัมเมกขสถูป"เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนา ของพระพุทธเจ้าให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า โกณทัญญะได้บรรลุโสดาบันขอบวชเป็นพระพุทธสาวกรูปแรก เป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบองค์พระรัตนตรัย "วันอาสาฬหบูชา " คือ วันเพ็ญกลางเดือนแปด..."ธัมมราชิกสถูป" เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง อนันตลักขณสูตร ให้กับปัญจวัคคีย์สี่องค์คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ  ปัญจวัคคีย์ทั้งหมดได้ทูลขอบรรพชาเป็นพระภิกษุสงฆ์..

 

 พระอาจารย์นำสวดมนต์บูชาสถานที่ และอฐิษฐานจิตแผ่บุญที่มูลคันธกุฎีที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาแรก

...ยสเจดีย์..ที่ที่เชื่อกันว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ ยสกุลบุตร ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้ให้บิดาของยสกุลบุตรได้เป็นปฐมอุบาสก  มารดาและภริยาได้เป็นปฐมอุบาสิกา

 ...ได้เวลาเที่ยงวันพอดีเราจะกลับไปทานอาหารกลางวันที่วัดไทยสารนาถ จากนั้นจะทอดผ้าป่าทำบุญ แล้วจะเดินทางต่อไปพุทธคยา...ก่อนจากสารนาถก็จะแวะชมพิพิธภัณฑ์สารนาถและชมผ้า"กาสี"ที่ขึ้นชื่อของพาราณสี..

 

 ....ที่พักพร้อมอาหารสามมื้อที่วัดไทยสารนาถ  คณะเราทอดผ้าป่าก่อนที่จะเดินทางต่อไปพุทธคยา..

 ....โรงเรียนในวัดไทยสารนาถ

 ......นักเรียนของโรงเรียนวัดไทยสารนาถกำลังซ้อมการแสดง ที่จะแสดงในวันทอดกฐิน.....

 ....เยี่ยมชมสถานที่ผลิตและจำหน่ายผ้ากาสี ที่เก่าแก่ของพาราณสี  ทดลองห่มส่าหรีกันเลย..สวยใหมคะ....

 ....ขอแนะนำพระอาจารย์วิทยากรประจำคณะของเราครับ พระอาจารย์ จิิตติพันธ์ กิตติวังโส นักศึกษาปริญญาเอกของ ม.พาราณสี พระอาจารย์จะเดินทางร่วมไปกับเราตลอดเส้นทางสังเวชนียสถาน..ครับ

    ได้เวลาเดินทางต่อแล้วครับ..จะถึงพุทธคยา ตอนค่ำ ๆ ครับ..ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ

โดย หนุ่มกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net