วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิบสองวันในอินเดีย(๕)


(คลิกบนภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่ขึ้น)

...วันที่สี่แล้วครับ เราออกเดินทางกันแต่เช้ามืดจากพุทธคยาไปเมืองราชคฤห์ ระยะทางประมาณ ๘๐ กม. คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๓ ชม.ก็จะถึงเมืองราชคฤห์(Rajgir) 

    เมืองราชคฤห์ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ ๒ - ๔ พรรษาที่ ๑๗ และพรรษาที่ ๑๙ รวม ๖ พรรษา จึงมีโบราณสถานต่าง ๆ มากมาย...โปรแกรมการเดินทางของคณะเรา คือ รอยเกวียนเก่าอายุนับพันปี  วัดเวฬุวัน ตโปธารามบ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคได้...บริเวณคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร วัดชีวกัมพวัน เขาคิชกูฏซึ่งเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระโมคคัลลานะ ถ้ำสุกรขาตา มูลคันธกุฎี ...

    ..บรรยากาศยามเช้าบนเส้นทางในชนบทของรัฐพิหาร พุทธคยา - ราชคฤห์...

 ..แปรงสีฟันด้วยไม้สะเดา  ห้องสุขากลางแจ้งริมทาง(ในวงกลมและลูกศรสีแดง)เด็กนักเรียนรอไป

โรงเรียน..

.......เนื้อสัตว์เท่าที่เห็นมี ปลาและไก่ ไก่นั้นจะขังกรงไว้ก่อน..

 ช่วง พ.ย. อากาศค่อนข้างเย็น ผักสดงามมากครับ

ตรงนี้เป็นร้านตัดผมครับ...

...ก่อนจะถึงเมืองราชคฤห์ เราหยุดพักที่วัดไทยธัมมิกราช เป็นวัดไทยที่ำกำลังก่อสร้าง  มีห้องน้ำซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หายากในชนบทไว้สำหรับผู้เดินทางเป็นอย่างดี...

 ...ทิวเขาข้างหน้าคือเมืองราชคฤห์ เมื่อเข้าไปใกล้จะเห็นกำแพงเมืองโบราณทอดยาวไปตามแนวเขา..

 

  ..เมื่อผ่านช่องเขาผ่านกำแพงเมืองราชคฤห์โบราณเข้าแล้วก็จะพบหลักฐานโบราณทางวัตถุคือรอยเกวียนโบราณ ซึ่งเกิดจากกองคาราวานเกวียนครั้งละจำนวน ๕๐๐ เล่ม ของเศรษฐีพ่อค้าเมืองราชคฤห์ซึ่งมีอยู่หลายคน ที่สำคัญคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ของเมืองสาวัตถี...

 

...จากนั้นเราเดินทางต่อไปที่วัดเวฬุวัน เป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสาร ได้ถวายสวนไผ่ให้เป็นอารามแห่งแรกในพุทธศาสนา ซึ่งพระองค์ได้ทรงจำพรรษา ณ สถานที่แห่งนี้ถึง  ๖  พรรษา เป็นที่ทรงตั้งอัครสาวก คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ และเป็นสถานที่ที่พระอรหันต์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ในวันจาตุรงคสันนิบาต มาฆบูชา และพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่ภิกษุเหล่านั้น...

 

...พระอาจารย์วิทยากรนำคณะเราสวดมนต์และนั่งสมาธิที่วัดเวฬุวัน จนได้เวลารับประทานอาหารกลางวัน จึงกลับไปที่วัดสิริราชคฤห์ ซึ่งจะเป็นที่พักของคณะเราในคืนนี้ด้วย..

 

...หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เราจะไปที่น้ำพุร้อนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตโปธาราม สถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร สวนมะม่วงหมอชีวกโกมาร์ภัจจ์ และจะไปเดินขึ้นเขาคิชกูฎในตอนบ่าย ๆ ซึ่งอากาศจะไม่ร้อนมากนัก...

     ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ

โดย หนุ่มกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net