วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Insectica Kingdoms เกมสร้างสรรค์เพื่อสังคม


Insectica Kingdoms เกมสร้างสรรค์เพื่อสังคม

“เกม” คือเครื่องเล่น ของเล่น หรืออุปกรณ์การละเล่นต่างๆ ที่มีไว้เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จริงๆ แล้วการเล่นเกมส่งผลดีหลายอย่าง เช่น คลายเครียด ฝึกสมาธิ การตัดสินใจ การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเล่นเกมแบบไหน
แต่เร็วๆ นี้จะมีเกมรูปแบบใหม่ชื่อว่า Insectica Kingdoms ที่ช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์ ไหวพริบ และการวางแผนให้กับผู้เล่น Insectica Kingdoms เป็นเกมแนว Turn-base RPG 3 มิติ เกิดขึ้นจากแนวคิดของ นายธนพล กุลจารุสิน นายฉัตรปรินทร์ หงส์ศิริธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 และนายสุทธินันท์ สุคโต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการส่งเสริมเยาวชนที่เป็นฐานกำลังในการพัฒนาประเทศให้มีโอกาสสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และต่อยอดผลงานไปสู่การใช้งานได้จริง
นายสุทธินันท์ สุคโต เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำเกมนี้ว่า เริ่มต้นขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และได้มีการพัฒนาเกมออกประกวดหลายเวที แต่ส่วนใหญ่ที่ส่งประกวดจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังไม่มีตลาดซื้อขายที่ชัดเจนและมีการลงทุนสูงในเรื่องการผลิตแผ่น CD ออกวางขาย
“เมื่อได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย พวกเราเริ่มเบนเข็มมาทางด้านการพัฒนาเกมที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือ Smart phone และ Tablet ที่มีตลาดการซื้อขายชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก โดยได้เริ่มพัฒนาเกมที่มีชื่อว่า Insectica Kingdoms เป็นเกม 3 มิติแนววางแผนสู้รบของแมลงชนิดต่างๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทและเป็นเสมือนงานตัวอย่างให้นักลงทุนพิจารณาก่อนตัดสินใจจ้างงาน” นายสุทธินันท์ กล่าวต่อว่า เกมนี้มีวิธีการเล่นคือ ผู้เล่นจะมีบทบาทในการควบคุมกองทัพแมลงเผ่าต่างๆตามที่ตนเองเลือก ซึ่งแต่ละเผ่ามีความสามารถพิเศษไม่เหมือนกัน ก่อนเลือกขุนพลทหารเราสามารถรู้ได้ว่าแต่ละตัวนั้นมีความสามารถพิเศษด้านใด เมื่อผู้เล่นเลือกขุนพลทหารเสร็จแล้ว ผู้เล่นก็ต้องเลือกสนามรบที่จะใช้ในการแข่งขัน ซึ่งแต่ละสนามก็จะใช้กลยุทธ์ในการเล่นแตกต่างกันไป เลือกสนามเสร็จแล้วเป็นอันเริ่มรบ โดยเริ่มแรกแต่ละฝ่ายจะมีปราสาทหลักที่ต้องป้องกันอยู่ฝ่ายละ 1 หลัง และมีป้อมย่อยๆ อยู่ฝ่ายละ 3 ป้อม และมีหัวหน้ากองทัพแมลงฝ่ายละ 1 ตัว ซึ่งจะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไป เริ่มแรกผู้เล่นต้องวางกองกำลังทหารก่อน วางทหารเริ่มแรกได้บริเวณปราสาทหลัก สามารถเลือกทหารได้ เท่าที่ตนเองจัดไว้เมื่อตอนก่อนเข้าเกม เมื่อวางทหารแล้วเราสามารถสั่งการทหารได้ ไม่ว่าจะเป็นเดิน โจมตี ตั้งรับ ยึดปราสาทหากปราสาทของฝ่ายใดถูกทำลายก่อนถือว่าฝ่ายนั้นแพ้
สำหรับเกม Insectica Kingdoms ขณะนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อนำไปต่อยอดให้ใช้งานให้ดีและท้าทายขึ้นด้วยการเพิ่มตัวละครและฉากในการเล่น พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการขายเกมโดยการเพิ่มระดับความยาก ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้ผู้เล่นซื้อเกมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบเกมให้สามารถ share ข้อมูลผ่าน social network อย่างไรก็ตามขณะนี้เกม Insectica Kingdoms ได้รับการพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นแล้ว โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านระบบ IOS แล้ว ส่วนระบบ Android ยังอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาบางประการอยู่ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะใช้ได้กับทั้ง 2 ระบบ 

 

                                                        ////////////////////////////////////////////////////

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net