วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้


มติชน ออนไลน์ : วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 20:16:49 น.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานผลการดำเนินโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ที่ สพฐ.ได้ทำเครื่องมือทดสอบเพื่อตรวจสอบ และคัดกรอง หรือสแกนความสามารถการอ่านออกเสียง และความเข้าใจการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และชั้น ป.6 ทั่วประเทศ จำนวน 1.6 ล้านคน ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา สรุปปัญหาในภาพรวมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ นักเรียนอ่านไม่ได้ จำนวน 45,929 คน เป็นนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 33,084 คน นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 12,845 คน นักเรียนที่อ่านได้และเข้าใจเรื่องบ้าง อยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน 365,420 คน เป็นนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 184,598 คน นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 180,822 คน ที่เหลือเป็นนักเรียนกลุ่มที่อ่านได้และเข้าใจเรื่องดี เมื่อรวมทั้งหมดจะมีเด็กที่อ่านไม่ได้ อ่านได้ และเข้าใจเรื่องบ้าง ควรปรับปรุง จำนวน 411,346 คน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าผลสำรวจที่ผ่านมา ซึ่งมีเด็กที่อ่านไม่ได้, อ่านได้แต่ควรปรับปรุง, อ่านได้แต่ไม่เข้าใจ และอ่านได้เข้าใจบ้าง จำนวน 200,590 คน

--------------

จากข่าวตัดข้างบน มีประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องเด็กชั้น ป.3 และ ป.6 อ่านไม่ได้ จำนวนตั้ง  45,929 คน แยกเป็น ป.3 จำนวน 33,084 คน นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 12,845 คน

ผมมองเห็นว่าจำนวนเด็กมากมายมหาศาลขนาดนี้พวกเขาจะกลายเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป  หรือบางคน(จำนวนมาก)จะถูกผ่านขึ้นไปเรียนในระดับมัธยม  นั่นยิ่งจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะเท่ากับการเรียนต่อไปอีก 6 ปีนั้นจะเหมือนกับความสูญเปล่าทางการศึกษา เพราะเด็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นเด็กหลังห้อง ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้มากไปกว่าที่ผ่านมา  และในที่สุดทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเหล่านี้จำนวนมากจะยิ่งด้อยโอกาสในการทำงานอาชีพ

ผมเคยเขียนเรื่องเด็กที่ขาดทักษะพื้นฐานด้านภาษา และการคำนวณ มาหลายครั้ง เคยแสดงความคิดเห็นว่าความรู้และทักษะวิชาหลัก 2 วิชานี้จะต้องถูกฝึกมาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา  ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนในวงการศึกษาจำนวนมากเห็นด้วย เพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ เพราะเมื่อเด็กถูกฝึกทักษะภาษาและการคำนวณได้คล่องแคล่วแล้ว เมื่อเรียนสูงขึ้นไปก็จะสามารถใช้ทักษะพื้นฐานนี้หาความรู้และฝึกทักษะต่อได้อย่างไม่เป็นปัญหา

การฝึกทักษะภาษาและคำนวณนั้น ควรเริ่มให้น้ำหนักมากว่าวิชาอื่นๆตั้งแต่ ป.1-ป.3 เพราะการเริ่มต้นที่ดีคือจะทำให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนในระดับพื้นฐานที่สูงขึ้นไปนั่นเองครับ

โดย sixty

 

กลับไปที่ www.oknation.net