วันที่ อังคาร ธันวาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปีเปลี่ยนเร่งเปลี่ยนใจ จากร้าย


      ปีเปลี่ยนเร่งเปลี่ยนใจจากร้าย

๐  ปีเก่ากอบโทษไว้                เพียงไร

ปีเปลี่ยนเร่งเปลี่ยนใจ             จากร้าย

ปีเก่าโทษเก่าไฉน                    จักกลับ  มีเฮย

ปีใหม่ใจใหม่ย้าย                     ยักให้ตนเจริญ ฯ

                  (พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ห้า

                  : โคลงเลี้ยงโต๊ะปีใหม่ พ.ศ 2417)

๐ รักถิ่นประเทศบ้าน              เมืองตน  เถิดแฮ

ปราชญ์ย่อมว่าเป็นผล             ใหญ่กว้าง

อริราชพวกใดดล                     แดนย่ำ  ยีเฮย

คิดรบจวบชีพร้าง                    ร่างไร้เป็นจุล ฯ

๐ รักดีประพฤติด้วย                จึ่งดี

รักชาติจงอย่ามี                        ประทุษฐร้าย

รักศักดิ์สงวนศรี                      ยศศักดิ   ตนแฮ

รักมิตรอย่าคิดบ้าย                  แต่ข้อความเข็ญ ฯ

                (สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ)

๐ บางคนฉลาดล้ำ                   เลิศเหลือ

เสียแต่จิตรคิดเจือ                   บิดเบี้ยว

เจรจาจึ่งฟั่นเฝือ                      ฟังยาก

แม้นประมาทฉลาดเลี้ยว        เล่ห์เหล้นแกมโกง ฯ

๐ อ้ายเฒ่าเจ้าเล่ห์รู้                 อุปเท่ห์

หลายอย่างช่างปรวนเปร       ปดโป้

ใครเชื่อเสน่ห์เห                     หันสู่  หาแฮ

จักฉิบหายเจ๊าโหล้                  หมดหล้อนตัวโทน ฯ

๐ ภาษีเรียกราษฎร์ก้ำ              เกินพิกัด

ซ้ำขู่รู่เร่งรัด                            เยี่ยงปล้น

ส่งหลวงตักตวงตัด                เติมช่อ  ฉนแฮ

โกงเช่นนี้ไป่พ้น                    ผิดพ้องราชไภย ฯ

๐โกงนักจักคบด้วย               ผู้ใด  ได้ฤา

เขาทราบสนัดใคร                 ห่อนใกล้

โกงชนิดปิดคดใน                 ภักตร์ซ่อน  โกงนา

ร้ายยิ่งสิ่งหนีได้                     แต่รู้เทียมทัน ฯ

๐ รู้  แล้วไป่หมั่นตั้ง              ใจทำ

รัก  แต่นิ่งไป่นำ                     ชอบให้

จัก  ดีจักชั่วสำ                        เหนียกแน่  ไฉนนา

ดี  และร้ายจักได้                    เสร็จด้วยตนทำ ๐            

                (พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ห้า

                  : โคลงสุภาษิตเจ้านาย  )          

 

โดย ทองแถม-นาถจำนง

 

กลับไปที่ www.oknation.net