วันที่ พุธ มกราคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: นิพพานัง ปรมัง สุขัง(นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง)


 

๐ "ธรรมะคือธรรมคุณบุญกุศล"    เลิศวิมล"คือความดี"มีศุขศานติ์

"ของคนดีสู่มรรค-ผลจนนิพพาน"    นิรันดร์กาล"มีแต่สุขไร้ทุกข์ภัย"

"มีศีลธรรมประจำจิต"ฝังติดแน่น    ไม่คลอนแคลนคงมั่นไม่หวั่นไหว

"โลกธรรมแปดประการ"พ้นผ่านไป    มี"ดวงใจบริสุทธิ์ถึงพุทโธ"!!!

"คิดถึงพระ+นิพพาน"กาลทุกเมื่อ    "แผ่โอบเอื้อเมตตารัก"มากอักโข

"แด่สรรพสัตว์-สรรพวิญญาณ"ผ่านจิตโพธิ์    อัปปมาโณด้วย"แสงทิพย์อริยธรรม"

"คิดถึงความตายทุกลมหายเข้า-ออก"    ทั้งใน-นอกกาย-อารมณ์สุดคมขำ

"พระทั้งหลายอยู่ในจิต"คิด-พูด-ทำ    กุศลนำ-กรรมหลีกเลี่ยงเพียงกิริยา

"รู้เท่าทัน-ปล่อยวางได้-เข้าใจโลก"    สิ้นวิโยคสารพันหมดปัญหา

"ดับความคิด"-จิตวิญญาณ-ฌาน-ปัญญา    สู่ดวงธรรม"ญาณทัสสนา"นิพพานัง!!!

"รับแสงทิพย์+พระเจ็ดพระองค์"ดำรงจิต    ตลอดชีวิตทุกยามเปี่ยมความหวัง

"พระนิพพานคือจุดหมาย"ท้ายชีวัง    "นิพพานังปรมังสุขัง"เอยฯ......

 

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

www.buddha-dhamma.com 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net