วันที่ เสาร์ มกราคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเมืองแบบภูมิภาคนิยม สุ่มเสี่ยงต่อการแยกประเทศ !!!


      สถานการณ์ความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมการเมืองไทยที่ผ่านมา  ถ้าหากเราพิจารณาด้วยความเป็นจริงแล้วจะเห็นได้ว่า  กลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆ พยายามทุกวิถีทางที่ทำให้พรรคการเมืองของตนเป็นลัทธิการเมืองให้ได้  เหมือนๆ กับประชาชนต้องยอมรับเป็นสาวก เป็นศาสนิกในศาสนาที่ตนนับถือ

      ประการสำคัญต่อมา  นักการเมืองพยายามจะชี้ให้ประชาชนเห็นว่า แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองของมนุษย์นั้น  สามารถถ่ายทอดทางสายเลือดและ DNA ได้  นั่นหมายถึงการปลูกฝังการเมืองแบบ "ภูมิภาคนิยม"  ซึ่งท่านผู้อ่านก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยาก  ในกระแสความนิยมต่อพรรคการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยในขณะนี้

      ปัจจัยการเมืองแบบภูมิภาคนิยมของสังคมการเมืองไทย นับวันจะมีความรุนแรงและโหมกระหน่ำต่อความคิดและจิตใจของคนไทยมากขึ้น 

      มันเป็นสิ่งน่าสพึงกลัวและมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแยกประเทศไทยเสียจริงๆ

โดย เพชรพรหมาฯ

 

กลับไปที่ www.oknation.net