วันที่ พุธ มกราคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ย้อนอดีตยี่สิบกว่าปี ที่เมืองปายจากอดีตกาลที่ผ่านมาราวยี่สิบปี ที่ยังคงพอจำภาพของเมืองปายหรือ อ.ปาย
เมืองพักระหว่างทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ในช่วงนั้นได้ดีจากการเดินทางไปพักผ่อน
ในสมัยที่เพิ่งจะเริ่มเป็นที่รู้จักเป็นเมืองพักผ่อนท่องเที่ยว ของกลุ่มนักเดินทาง
ชาวฝรั่ง-ต่างด้าว ที่รักความเป็นพื้นบ้านล้านนา ที่สงบบรรยากาศดีเย็นสบาย
ในทิวทัศน์ของไร่นา ป่าเขา และ สายน้ำใสไหลรินทั้งสองฝั่งหมู่บ้าน
ในสมัยที่มีเพียงที่พักแบบโฮมสเตย์ของชาวบ้านไม่กี่แห่งนักสะพานเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ราวปี 2484 ที่เป็นเอกลักษณ์ปากทาง
เข้าสู่เมืองปายแห่งนี้ ยังคงทรากปรักหักพังไม่ได้ซ่อมแซมให้เป็นอนุสรณ์เหมือน
ทุกวันนี้ ในตัวเมืองก็จะมีแต่ชาวบ้านพื้นเมืองที่ทำไร่-ทำนา และ
เข้าป่าหาเลี้ยงชีพ มีบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งน้ำปายถนนในตัวเมืองก็มีเพียงสอง-สามเส้นทาง ไปยังเทศบาลตั้งอยู่
ย่านชุมชนชานเมืองในย่านตลาด การค้า ยังคงมีอาคารบ้านเรือน
เก่าๆแบบพื้นเมือง ห่างๆบางตาไม่หนาแน่นนักหนาเช่นปัจจุบัน
ร้านอาหารการกิน และ ของใช้พอหาซื้อได้ไม่มากมายแถว
ทางแยกริมธารน้ำ และที่พักผ่อนนักท่องเที่ยวก็หาน้อยเต็มที...ณ วันนี้ปายเป็นเมืองศิวิลัย ในความใฝ่ฝันเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับไปแล้ว
ไม่สามารถย้อนกลับไปสู่ภาพแห่งอดีตกาล ในความทรงจำเช่นนี้ได้อีกแล้ว
และ ยังมีแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยว ที่คงเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ในภาคเหนือ อีกหลายแหล่ง
ที่ต้องมีสภาพเดียวกันนี้ในไม่ช้า..หากเจ้าของท้องถิ่นและผู้ปกครองดูแล
ไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่อไป  

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net