วันที่ ศุกร์ มกราคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดทางถอย !?


      ใ   นที่สุดสังคมไทย ก็พอมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ พลันที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยบ่ายวันนี้

      ด้วยมติเอกฉันท์ 8 เสียง วินิจฉัยว่า สามารถเลื่อนการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.ออกไปได้ และมีมติ 7 ต่อ 1 ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) .และนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ร่วมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.56 ไปหารือกันเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ต่อไป แปลว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์นี้ การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.หากจะมีต่อไป ก็จะเป็นโมฆะทั้งสิ้น  แต่หนทางข้างหน้า ใช่ว่าจะโปรยด้วยกลีบกุหลาบ

         เนื่องเพราะนาทีนี้ การเลือกตั้ง หรือเลื่อนการเลือกตั้ง มิใช่คำตอบสำเร็จรูป ที่จะสยบทุกปัญหาให้ราบคาบ แต่อย่างน้อยนี่เป็นทางถอยที่คล้ายจะเป็นหนึ่งในการตอกย้ำว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่มีเหตุผลความจำเป็นอีกต่อไป เป็นทางถอยให้ทั้งสองฝ่ายได้มีพื้นที่ ในการใช้สติปัญญา คลี่คลายสถานการณ์ ลดทอนความขัดแย้งรุนแรงที่รออยู่ข้างหน้า

           รัฐบาลจะยอมรับคำวินิจฉัยหรือไม่ จะยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ รัฐธรรมนูญมาตรา 214 ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีมีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่ามีอำนาจ เมื่อมีอำนาจ และเมื่อมีคำวินิจฉัยตามคำร้องของ กกต.รัฐธรรมนูญมาตรา 216 กำหนดว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยบอกว่าเลื่อนการเลือกตั้งไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ บัดนี้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตุลาการสูงสุดในการวินิจฉัยข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญ ให้คำตอบแล้วว่า สามารถทำได้ นางสิงห์จะพลิกพลิ้วต่อไปอย่างไร

             แม้ไม่ยอมรับอำนาจศาล แม้จะขัดเคืองใจ แต่ที่สุดยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและรัฐบาลก็ไม่มีทางเลือกอิ่น นอกจากยอมรับการเลื่อนเลือกตั้งออกไป ร่วมกับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่

              ประเด็นก็คือ ยิ่งลักษณ์จะมีโอกาสกำหนดวันเลือกตั้งใหม่หรือไม่เท่านั้น

             หากมองในมุมของสุเทพ เทือกสุบรรณ และ กปปส.สังคมส่วนหนึ่งย่อมเห็นว่า เขาควรลดแรงกดดันที่มีต่อยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐบาลลง อย่างน้อยการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ก็นับเป็นชัยชนะขั้นต้นแล้ว

               แต่....

               นาทีนี้ชัยชนะของสุเทพ เทือกสุบรรณ หาได้หยุดเพียงการเลือกตั้งไม่ เป้าหมายได้ก้าวข้ามการเลือกตั้งไปแล้ว นั่นคือโค่นยิ่งลักษณ์ และขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณออกไปให้สิ้น ดังนั้นการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป การกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ยังมิอาจสลายการชุมนุมได้

              ประเด็นต่อมา ก็คือ “เงื่อนเวลา” ก่อนวันเลือกตั้งใหม่ จะส่งผลให้สถานการณ์คลี่คลาย หรือลดทอนความรุนแรงลงได้บ้างหรือไม่ หากเทียบเคียงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง มาตรา 93 กำหนดให้มีการจัดการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ กรณีเลือกตั้งแล้ว ส.ส.ไม่ครบ เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ โดยให้จัดการภายใน 180 วัน แปลว่า สังคมไทยจะมีเวลาหายใจจากนี้ไปเป็นระยะเวลาราว 6 เดือน

                 หกเดือนที่ไม่ควรมีรัฐบาลไหนมีความชอบธรรมในการรักษาการยาวนานไปถึงหกเดือน และก็ไม่มีผู้ชุมนุมกลุ่มใดจะอดทนยาวนานขนาดนั้น

                  บางที คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ อาจเร่งเวลาแตกหักให้เร็วขึ้น

 
       

โดย jk

 

กลับไปที่ www.oknation.net