วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รัฐบาลแห่งชาติ : ทางออกสุดท้าย...ก่อนมิคสัญญี


@ รัฐบาลแห่งชาติ : ทางออกสุดท้าย...ก่อนมิคสัญญี

ก่อนอื่นขอยืนยัน "ข้อมูลหัวใจ" ที่เคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201368724642191&set=a.1204235188130.2029759.1296137464&type=1&theater

และถึงขณะนี้...ซึ่ง ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปอย่างชัดแจ้งชัดใจที่จะกล่าวอย่างจริงใจว่า ข้าพเจ้า "รับไม่ได้" กับพฤติกรรมของพรรคการเมืองใหญ่สองพรรค ตลอดจนพรรคการเมืองเล็กๆ ที่เคยร่วมรัฐบาลกับสองพรรคใหญ่นั้น ซึ่งต่างมีความแปดเปื้อนกับการทุจริตฉ้อฉล เจ้าเล่ห์เพทุบาย ใส่ร้ายป้ายสี เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่น และก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างใหญ่หลวงในแผ่นดิน !

(ทั้งนี้โดยมีข้อยกเว้นที่จะอภัยให้กับตัวบุคคลบางคนที่เคยอยู่ในสังกัดของ พรรคพวกเขาเหล่านั้น แล้วกล้าก้าวออกมาจากความเลวร้าย กลับมาเป็นบุคคลที่พึงหวังได้ในบ้านเมือง)

@ โจทย์สำคัญของสังคมวันนี้ ไม่ได้อยู่ที่จะปฏิรูปก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง แต่ขึ้นอยู่กับว่า มิใช่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล ฝ่าย กปปส. หรือฝ่ายทหาร เพราะเหตุว่า...

๑.ถ้าให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ : ก็จะก้าวไม่พ้นผลประโยชน์ที่ผูกพันและโยงใยกันอยู่มากมายหลายเรื่อง (ทักษิณ+พท.+กลุ่มเสื้อแดง) อย่างยากที่จะไว้ใจได้

๒.ถ้าให้กลุ่มคุณสุเทพ (กปปส.) ดำเนินการ : ก็มิอาจก้าวออกจากร่างทรงของพรรคฝ่ายค้านและเครือข่ายที่ยึดโยงกับฐานอำนาจ และผลประโยชน์พวกพ้อง (ปชป.+กลุ่มเสื้อเหลือง)

๓.ถ้าให้ทหารเป็นผู้ดำเนินการ : ก็จะก้าวข้ามความเป็นร่างทรงของอมาตยาธิปไตยไม่ได้อีกเช่นกัน จะเข้าไม่ถึงรากเหง้าแห่งปัญหาของประชาชนตามวิถีของความเป็นจริง และไม่ได้รับการยอมรับจากบางกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์

***ถ้าเช่นนั้นเราจะให้ "ใคร" รับเป็น "เจ้าภาพดำเนินการปฏิรูป" คำตอบก็คือต้องให้มี "รัฐบาลแห่งชาติ" เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น แต่ในเมื่อแนวทางที่จะเกิด "รัฐบาลแห่งชาติ" ตามแนวทางที่ข้าพเจ้าเคยนำเสนอไปแล้วตามโพสต์ที่อ้างถึงไม่สามารถเป็นไปได้ ด้วยว่าพฤติกรรมของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านไม่มีแนวโน้มที่ทำเช่นนั้นเลย กอปรกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยึดโยงอยู่ก็ไม่เอื้อกับความตีบตันของ สถานการณ์ที่ดำเนินมาถึงวันนี้

***** จึงเหลืออยู่ทางเดียวที่จะจัดตั้ง "รัฐบาลแห่งชาติ" ได้ คือ ต้องกระทำ "รัฐประหาร" โดยความ "ยินยอม" และร่วมมือ "ก่อการ" โดย "ทุกฝ่าย" คือ...ทหาร+ตำรวจ+รัฐบาล+พรรคร่วมรัฐบาล+กลุ่มเสื้อแดง+ฝ่ายค้าน+พรรคร่วมฝ่ายค้าน+กปปส.+กลุ่มเสื้อเหลือง+ข้าราชการ+นักวิชาการ+องค์กรเอกชน+ผู้นำภาคประชาชน...ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาถกเถียง กันด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายอีกต่อไป

หากทุกฝ่ายยังดึงดันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฟากฝ่ายตนอยู่ ไม่ยอมให้เกิด "รัฐบาลแห่งชาติ" ไม่ยอมคุยกัน ต้องการจะทำตามอำเภอใจหรือแม้ทำตามกฎหมายแบบไม่ลืมหูลืมตาต่อสถานการณ์ความ เป็นจริงเบื้องหน้า เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป น่ากลัวนัก เราจะก้าวสู่มิคสัญญียุคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศชาติและประชาชนไทยจะมิสามารถอยู่อย่างปรกติสุขอีกยาวนานนัก

---------------------------------------
ปล.
กลุ่มใดๆ ก็ตามที่เคยต่อสู้และกำลังต่อสู้โดยอ้างว่าตนดำเนินอยู่บนวิถีของ "อหิงสธรรม" นั้น โปรดพิจารณาพฤติกรรมต่อนี้

๑.การใช้วาจาและพฤติกรรมหยาบคาย หยามหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ใส่ร้ายป้ายสี โป้ปดมดเท็จ และเล่ห์กลต่างๆ
๒.การยึดทำเนียบรัฐบาล
๓.การยึดสนามบิน
๔.การก่อกวนประทุษร้ายฝ่ายตรงข้ามและบุคคลอืน
๕.การเผารถ เผาศูนย์การค้า เผาศาลากลาง และเผาหรือลำลายสถานที่สาธารณะอื่นๆ
๖.การบุกยึดสถานที่ราชการ การปิดกั้นการทำงานของหน่วยงานและเจ้าหน้ที่ที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของราชการและประชาชน
๗.การขัดขวางการเลือกตั้ง ทั้งการรับสมัคร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน
๘.การข่มขู่ บังคับ หรือกระทำการละเมิดต่อการทำงานของสื่อสารมวลชน
๙.การตัดน้ำ ตัดไฟ และการกระทำที่ก่อให้เกิดทุกขภัยอื่นๆ แก่ประชาชนผู้สุจริต
๑๐.การกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อการดำเนินชีวิตตามปรกติวิถีของประชาชน นักเรียนนักศึกษา แพทย์และพยาบาล เป็นต้น

พฤติกรรมดังกล่าว ล้วนเกิดขึ้นในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร กลุ่ม นปช. และกลุ่ม กปปส. ด้วยกันทั้งสิ้น

แม้ว่าบางข้อ บางกลุ่มหรือบางคนจะอ้างทฤษฎีแห่งอหิงสาใดๆ มาตกแต่งถ้อยคำและเหตุผลให้สวยงามอย่างไรก็ตาม หากมิอาจก้าวข้าม "ความเบียดเบียนหรือผลกระทบต่อสุจริตชนทั้งทางกาย วาจา ใจ และสิทธิแห่งมนุษยชน" แล้ว ก็มิอาจนำพาให้เกิดสันติธรรมและสันติสุขที่แท้จริงของสังคมได้

ด้วยความเคารพ

ศิวกานท์ ปทุมสูติ
อาทิตย์๒๖มกราคม๒๕๕๗
 
รูปภาพ : @ ตี โ จ ท ย์ สำ ร ว จ ใ จ ... ก้าวสู่

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net