วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ค่ายครูรักเขียน ๒๕๕๗ เปิดรับสมัครแล้ว


ค่ายครูรักเขียนปีนี้ จุ้ย : ศุ บุญเลี้ยง เห็นว่าเจตนานี้น่าสนุก ไม่ลังเลตกปากรับคำมาร่วมค่ายร่วมใจกับ 'ครูกานท์' อย่างเต็มอิ่ม
 
ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๗
เปิดรับสมัครแล้ว

...ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๗ (ต่อยอดจากโครงการ ครูรากแก้วการอ่าน เป็นรุ่นที่ ๓ ของโครงการค่ายครูรักเขียน และเป็นรุ่นที่ ๙ ของโครงการต่อยอด) ระหว่าง ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๗ เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก สังกัด (รวมทั้งนักบวชที่เป็นครู) จำนวน ๒๐ คน ที่มีพื้นฐานความรักในการเขียน ร้อยกรองหรือร้อยแก้ว และมีประการณ์การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ เล่ม เข้าร่วมเรียนรู้การอ่านวรรณกรรม การคิดวิเคราะห์ การใช้ชีวิต การเรียนรู้วิถีชุมชนและธรรมชาติ สู่ปลายทางสร้างสรรค์งานเขียนร้อยกรองหรือร้อยแก้วตามความถนัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพียงแต่ช่วยค่าอาหารสำหรับตนเองเท่านั้น

...การสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ โดยเขียนจดหมายแนะนำตัว ประสบการณ์การอ่าน การเขียน เสนอผลงาน และแสดงเจตนาระบุโครงการที่ต้องการสมัคร พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก ส่งถึง ครูกานท์ ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ โทร.๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ หรือ e-mail : tungsakasome@yahoo.com หมดเขตรับสมัคร ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมเรียนรู้จะต้องพร้อมต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร ร่วมกันดูแลธรรมชาติ ที่พัก ปิดสัญญาณโทรศัพท์ และงดอบายมุขทุกชนิด
 
การคัดเลือก จะคัดเลือกผู้สมัครจากการแสดงเจตนาและเล่าบอกสาระสำคัญข้างต้น สำหรับศิษย์เก่าทุ่งสักอาศรมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และจะประกาศผลการพิจารณาทางหน้าเว็บหรือหน้าเฟซนี้ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗

รายงานตัว ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ปิดค่าย/เดินทางกลับ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

การเดินทาง ให้เข้า google แล้วพิมพ์คำว่า "แผนที่ทุ่งสักอาศรม" ก็จะพบแผนที่เดินทางอย่างง่ายดาย

วิทยากร
๑.วิทยากรประจำหลักสูตร : ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๒.วิทยากรรับเชิญปีนี้ : ศุ บุญเลี้ยง

สิ่งที่ควรเตรียมในการร่วมค่าย
1.การแต่งกาย - นุ่งยาว (สุภาพ) ใส่รองเท้าแตะ
2.ไฟฉาย, ตะไคร้หอมสำหรับทากันยุง
3.ยาสามัญประจำตัว และของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
4.สมุดบันทึก พร้อมดินสอ และปากกา
5.เตรียมตัวให้เบา เตรียมจิตให้เบิกบาน
6.อยู่ร่วมค่ายตลอดหลักสูตร
 
รูปภาพ : ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๗
เปิดรับสมัครแล้ว

...ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๗ (ต่อยอดจากโครงการ ครูรากแก้วการอ่าน เป็นรุ่นที่ ๓ ของโครงการค่ายครูรักเขียน และเป็นรุ่นที่ ๙ ของโครงการต่อยอด) ระหว่าง ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๗ เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด (รวมทั้งนักบวชที่เป็นครู) จำนวน ๒๐ คน ที่มีพื้นฐานความรักในการเขียน ร้อยกรองหรือร้อยแก้ว และมีประการณ์การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ เล่ม เข้าร่วมเรียนรู้การอ่านวรรณกรรม การคิดวิเคราะห์ การใช้ชีวิต การเรียนรู้วิถีชุมชนและธรรมชาติ สู่ปลายทางสร้างสรรค์งานเขียนร้อยกรองหรือร้อยแก้วตามความถนัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพียงแต่ช่วยค่าอาหารสำหรับตนเองเท่านั้น

...การสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ โดยเขียนจดหมายแนะนำตัว ประสบการณ์การอ่าน การเขียน เสนอผลงาน และแสดงเจตนาระบุโครงการที่ต้องการสมัคร พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก ส่งถึง ครูกานท์ ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ โทร.๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ หรือ e-mail : tungsakasome@yahoo.com หมดเขตรับสมัคร ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมเรียนรู้จะต้องพร้อมต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร ร่วมกันดูแลธรรมชาติ ที่พัก ปิดสัญญาณโทรศัพท์ และงดอบายมุขทุกชนิด

รายงานตัว ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ปิดค่าย/เดินทางกลับ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

การเดินทาง ให้เข้า google แล้วพิมพ์คำว่า

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net