วันที่ จันทร์ มีนาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ๑๓ เมษาฯวันมหาสงกรานต์


 


ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์ 085-1637455

 

 ๐ “๑๓ เมษาฯมหาสงกรานต์”ผ่านมาถึง    ควรคำนึงถึง”พ่อแม่”แล”ศาสนา

คิดถึงคุณบิดรและมารดา    พระพุทธาในโลกทิพย์พระนิพพาน

คิดถึงคุณพระรัตนตรัยคุ้มภัยผอง    “แสงทิพย์ฯ”ส่องขจัดทุกข์ให้ศุขศานติ์

“พุทธมหาบารมี”จีรังกาล   “พระบรมธรรมบิดาท่าน”ประทานพร

“อายุ-วัณโณ-สุขัง-พลัง”ล้น    เป็นเลิศคนประสบสุขภัยทุกข์ถอน

“ปฏิภาณ-ธนสาร-สมบัติ”ตรัสอวยพร    ”สวัสดิ์สุนทร-มหาสงกรานต์”งานมงคล!!!

ไป”รดน้ำดำหัว”รู้คุณผู้ใหญ่    “สรงกาย-ใจ”ที่แห้งแล้งทุกแห่งหน!!!

“สรงน้ำ”แล้ว”สรงกิเลส-ต้นเหตุทน-    ทุกข์ทุรนทั้งใจ-กายให้คลายลง!!!

“ง่วงก็นอน-ร้อนอาบน้ำ”ให้ฉ่ำชื่น    ทุกวันคืนเอา”พระธรรมดับความหลง!!!

ไฟสามกอง-ไหม้บนหัวอย่ามัวงง    “รีบดับลง-วันสงกรานต์”พ้นผ่านภัย!!!

“ภัยภายนอก-ไม่ยาก-หากจะดับ    ภัยภายใน-เหลือจะรับ-ดับไม่ไหว!!!

มันโหมรุมสุมมากมายทั้งกาย-ใจ    ต้องอาศัย”ธรรม-แสงทิพย์นิพพานัง!!!

รับแสงทิพย์+พระเจ็ดองค์ธำรงศรี    “ศีลห้าดี-มีครบถ้วน”ผลควรหวัง

“กราบไหว้พระ-สวดมนต์”ล้นบุญยัง    “สมาธิตั้ง-วิปัสสนา”ปัญญาดี!!!

“แผ่เมตตา-แผ่กุศลทุกหนแห่ง”    ส่งบุญแรงแก่กล้าเสริมราศี

“ไปสามโลก-สรรพวิญญาณ-สรรพสัตว์สวัสดี    ในชาตินี้ได้กลับบ้าน-นิพพาน”เทอญฯ.....      

 

โดย ดร.ธรรมยาตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net