วันที่ จันทร์ มีนาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: แผ่นดินไทย-แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง!!!


 

 
avatar
พุทธญาณ แสงทิพย์ 02-9707986


๐ "แผ่นดินไทย"แว่นแคว้น"แผ่นดินธรรม"    ประกอบกรรมไว้เอกอุเรื่องกุศล

"แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง"ของทุกคน    "พระเบื้องบน"คุ้มครองแลป้องกัน

เป็นแดนดินถิ่นบริสุทธิ์แห่ง"พุทธศาสน์"     "ธรรมอำนาจ"ใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งขวัญ

"ไม่มีธรรม-ไม่เป็นไทย"ไปเช่นกัน    "ไทยคู่ธรรม์"ดุจ"ร่มโพธิ์"แต่โบราณ

"ธรรมต้องอยู่คู่ไทย"ไปตลอด     เป็นเยี่ยมยอดนำไทยให้ศุขศานติ์

"ความเป็นไทยมีเอกลักษณ์"ด้วยหลักการ     "ธรรมประทาน"คู่ชาติประกาศไกล

๐ แม้น"หมดธรรม-ก็หมดไทย"ไม่มีเหลือ    หมดเลือดเนื้อเหลือแต่ซากยากแก้ไข!!!

หมด"ธรรมะ-ก็หมดทอง"ลอยล่องไป    เพราะว่า"ใจ"ต้องอาเพศ"กิเลสกิน"!!!

"ตกเป็นทาสกิเลสมาร"ผลาญเต็มที่     ไม่เหลือดีแล้วในชาติ"คนขาดศีล"

"ทำอะไรก็พลาดผิด"นิตย์อาจิณ     "ความเป็นไทยก็สูญสิ้น"ถึงภินทน์พัง!!!!

สูญนิยาม"ความเป็นไทยภายใน"สิ้น     แล้ว"ภายนอกไทยแผ่นดิน"ก็สิ้นหวัง!!!!

"ไทยสูญธรรม-สูญอำนาจ-ชาติไทยพัง"!!!     "ไทยหมดหวังจะก้าวหน้า"สถาพร

๐ "ไทยต้องรักรวมกำลังแล้วตั้งมั่น"     กล้าประจัญทุกๆจุดจนหลุดถอน!!!

"ปัญหามีก็แก้ไข"ไม่อาทร     ทุกขั้นตอน"สามัคคี"ย่อมมีชัย!!!

"ธรรมคุ่ไทย-ไทยคู่ธรรม"เดินนำหน้า     เร่งพัฒนานำทางสว่างไสว

"ถือธงธรรมนำหน้า"ไม่ช้า"ไทย-     จะก้าวไกลไปข้างหน้า"คู่ฟ้าเอยฯ.....

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net