วันที่ อังคาร มีนาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: รู้หน้าไม่รู้ใจ


 
 


ชัย แสงทิพย์ 085-1637455
๐ "รู้หน้าไม่รู้ใจ"ทำไมเล่า?    ดูหน้าเขาดูใจไม่รู้ถึง!!!

เห็น"หน้าตาย"นิ่งเฉยละเลยจึง-    พอเข้าถึงอยู่ใกล้ๆจึงได้รู้!!!

เห็น"หน้าไหว้หลังหลอก"ทำกลอกกลิ้ง    หน้าไม่จริงเหมือนใจให้อดสู

บ้าง"หน้าเนื้อใจเสือ"จนเบื่อดู    เมื่อได้รู้ความจริงชัด"หมดศรัทธา"!!!

บางคน"พกดาบไว้ในรอยยิ้ม"    เผลอแทงทิ่มเลือดทะลักร้ายหนักหนา!!!

ปากที่ยิ้มต่างกันมากจาก"แววตา-        พยัคฆา"ตะครุบเหยื่อเมื่อ"เผลอตน"!!!

๐ "ขาดสติเมื่อใดเป็นได้เรื่อง"     จะขัดเคืองต้องอาเพศไร้เหตุผล

"พรานล่าเนื้อ"ที่แอบแฝงแสดงตน   ทุรชน"อสุรกาย"เปิดฉายตัว!!!

เหมือน"ผีหลอกกลางวัน"ให้ตันตื้น    อกสะอื้นเสียท่าให้"คนใจชั่ว"!!!

สุดป้องกันแก้ไขเพราะใกล้ตัว    แสนมืดมัวอับจนไร้หนทาง!!!

"ขาดสติไร้ปัญญา"เอามาช่วย    อาจมอดม้วยสิ้นชีวีเป็นผีสาง

ถึง"หมดตัว-หมดใจ"ภัยทุกทาง    เสียทุกอย่างหมดไปมิได้คืน!!!

๐ อยาก"ดูหน้าแล้วรู้ใจ"ก็ไม่ยาก   ใคร่ขอฝากอย่าคิดเห็นไปเป็นอื่น

"ดูการแสดงออกของเขา"เข้าใจคืน-      วัน..."จงตื่นตัว"เยี่ยมยอดตลอดกาล!!!

"ให้สังเกตการกระทำและคำพูด"    จะ"พิสูจน์ทุกสิ่งได้"ดังไขขาน

"อย่าใกล้ชิดติดพัน"คืนวันนาน     หาก"คนพาล"จงรีบห่างหลบทางเดิน!!!

"อย่าไว้ใจทาง-อย่าวางใจคน-จะจนใจเอง".....จงรัดเร่ง"การปฏิบัติ"อย่าขัดเขิน

"รักษาศีล-สมาธิ-สติเจริญ"     ธรรมดำเนิน"เกิดปัญญา"จะพาไป-

สู่"อริยมรรค-อริยผล-จนนิพพาน"    นิรันดร์กาลนิรทุกข์สุขสดใส

"รับแสงทิพย์จากนิพพาน"ประทานไว้-    "ในกายใจ"แนบสนิท"ติดวิญญาณ"!!!

"ยกจิตสู่อริยะ-จะพ้นทุกข์    พบความสุข"ปรีดิ์เปรมเกษมศานติ์

อยู่หรือตาย"กลับโลกทิพย์พระนิพพาน"    นิรันดร์กาล"จิตวิสุทธิ์-วิมุตติ"เอยฯ......

 

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net