วันที่ เสาร์ มีนาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตามเธอไป....อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


ช่วงวันที่ 26-27มีนาคม ที่ผ่านมา

ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

การเข้า”ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

จาก “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงาน

โดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ซึ่งมีพันธกิจกการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

โดยจัดการแหล่งเรียนรู้ตั้งอยู่ที่ค่ายพระรามหก  ตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร นับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของพลังงาน

มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าชายเลน และป่าชายหาดซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริห้วยทราย

ก่อนจะปรับเปลี่ยนและฟื้นฟูให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ

 

ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมฯประกอบด้วยอาคารที่เป็นศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

มีห้องนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน พลังงานสะอาดโครงการในพระราชดำริ และเศรษฐกิจพอเพียง

มีชุดสาธิต พลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่นพลังงานชีวมวล

ในอุทยานสิ่งแวดล้อมฯยังมีที่พักในลักษณะค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติอีกด้วย

หน่วยงานอื่นๆยังสามารถขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา จัดค่ายเยาวชนฯ ปลูกป่า

นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังสามารถเข้าชมพระราชนิเวศมฤคทายวันที่สวยงาม

โครงการในพระราชดำริฯแหลมผักเบี้ย โครงการในพระราชดำริฯห้วยทราย ชายหาดชะอำและหัวหิน

นับเป็นความภาคภูมิใจของคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสได้รับการคัดเลือก

นำนักเรียนเขาร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากค่าเดินทางได้จำนวนถึง  80 คน

เป็น 1  ใน 10 โรงเรียน จากทั่วประเทศ ของปีนี้ที่เข้าร่วมค่ายฯ

การเตรียมความพร้อมของตัวแทนโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม

และการกำหนดวันในการเข้าค่ายฯ  ซึ่งได้ตารางวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557

 

ตามเธอไป..อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร…

จะได้เห็นเด็กสร้าง  วิธีการสร้าง และคนสร้างไปพร้อมๆกัน

.
.

พิซซ่า

29 มีนาคม  2557

ขอบคุณเพลง"ก้าวเดินตามฝัน" สันเพชร์ อีกครั้ง

สันเพชร์ อรรถมี ประพันธ์ / ขับร้อง / ดนตรี / MV. เจ้าของลิขสิทธ์ ตาก เมษายน 2555

โดย พิชช่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net