วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลียบ ๆ เคียง ๆ ชายขอบแดนไทย..ที่ด่านสิงขร


          ผมไปได้แค่เพียงเลียบ ๆ เคียง ๆ ยืนมองอยู่ที่ชายขอบของด่านสิงขรจริง ๆ ครับ  เพราะที่นี่
เป็นเพียงแค่จุดผ่อนปรน  มีแต่คนฝั่งเมียนมาร์ที่เดินข้ามและขับรถสามล้อเครื่องจากเมืองจีนขนของ
เข้ามาเท่านั้น  ส่วนคนไทยที่ตั้งใจอยากไปเที่ยวเมืองมะริดซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของไทยนั้นยังข้ามเข้า
ไปไม่ได้ครับ ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นปีที่ประชาคมอาเซียนเริ่มต้นนั้นจะ
ยังมีโอกาสได้ข้ามเข้าไปหรือเปล่า..
         ลึกเข้าไปฝั่งตะวันตกหลังทิวเขาตะนาวศรีมีเมืองท่าสำคัญที่ชื่อว่ามะริดกับเมืองทวายครับ เป็น
เมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ  เป็นเมืองท่าชายฝั่งมีความสำคัญมาเนิ่นนานเลย
ทีเดียว
         สุจิตต์ วงษ์เทศ เขียนถึงด่านสิงขรว่า บรรพชน "คนไทย"  ใช้ช่องสิงขรเป็นเส้นทางคมนาคม
จากอ่าวไทยไปเบงกอลอย่างน้อยก็ 2,000 ปี มาแล้วครับ  ถือได้ว่าเป็นเส้นทางค้า เส้นทางวัฒนธรรม
และการเดินทางสัญจรของคนละแวกนี้ ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงเมืองสะเทิม (Thaton) ซึ่งอยู่เหนือ
ขึ้นไปของทวายนั้นเป็นเมืองโบราณสำคัญในฐานะเมืองริมฝั่งอันดามันที่ใช้ติดต่อค้าขายกับอินเดียสมัย
โบราณ  เอกสารบางฉบับถึงกับกล่าวว่าเมืองสะเทิมก็คือเมืองสุวรรณภูมิที่กล่าวถึงในคัมภีร์มหาวงศ์
        เมื่อครั้งที่อังกฤษขยายอิทธิพลเข้ามาในอุษาคเนย์ชายฝั่งแถบนี้ทั้งเมืองมะริดและทวาย เลยกลาย
เป็นเมืองท่าสำคัญของอังกฤษ  บ้านเมืองแถบนี้จึงมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะมอญและโคโล
เนียลสไตล์แบบอังกฤษไปด้วย
        เสียดาย..ที่ผ่านมา ผมและคนไทยส่วนใหญ่รู้จักด่านสิงขรในแง่มุมของประวัติศาสตร์ชาตินิยม รับ
รู้้แต่เพียงว่า  มะริด ตะนาวศรีกับด่านสิงขรนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์เพื่อการศึกระหว่างไทยกับพม่า  ยังเป็น
ภาพบังตาที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวพ้นไปจากชายขอบเดินเข้าสู่เส้นทางวัฒนธรรมของคนทั้งสองฝั่ง
เทือกเขาตะนาวศรีแห่งนี้ได้
        ได้แต่หวังว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อโครงการทวายขับเคลื่อนสำเร็จ  มีเส้นทางเชื่อมโยงประเทศไทย
จากจังหวัดกาญจนบุรีไปยังทวายเข้าสู่มะริดมาถึงด่านสิงขรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
        และเมื่อถึงวันนั้นผมคงได้ก้าวข้ามพ้นขอบชายแดนเดินทางไปถึงเมืองมะริด  เปิดประตูความรู้ความ
เข้าใจในฐานะคนบ้านเดียวกัน..ถิ่นสุวรรณภูมิ
        ถ้าไม่แก่เกินแกง..คงมีแรงได้ไปเที่ยวฝั่งตะนาวศรีและมะริดกันครับ
.

.
            เสื้อยืดด่านสิงขร...อย่างน้อยก็บอกให้ใครหลายคนรู้ว่า..เรามาถึงชายแดนเมียนมาร์กันแล้ว
.

.
                                  ฉากหลังของด่านสิงขร..คือตะนาวศรีและมะริดฝั่งอันดามัน
.

.
                     สามล้อเครื่องจากเมืองจีน..คือยานพาหนะบรรทุกของและคนข้ามเขาตะนาวศรี
.

.
               ร้านค้าที่ด่านสิงขรมีสินค้ามากมาย..ตามความสนใจแต่ราคาไม่ถูกอย่างที่คาดหวังนะครับ
.

.

.
                                       ไม่รู้ว่าฝั่งเมียนมาร์ทะเลจะสวยเท่าฝั่งไทยหรือเปล่า..
.

โดย คนบ้านใหม่

 

กลับไปที่ www.oknation.net