วันที่ อังคาร เมษายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บุญเดือนสี่ สืบสานประเพณีเส็งกลองจิ่งบ้านดงภู่ (๑)


บุญเดือนสี่  สืบสานประเพณีเส็งกลองจิ่งบ้านดงภู่  (๑)

งานบุญเดือนสี่ประเพณีเส็งกลองจิ่่่งของชาวบ้านดงภู่ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  เป็นงานประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี  โดยความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมอำเภอคำชะอี องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตลอดทั้ง องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ร่วมสืบสานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

บุญเดือนสี่ตามประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสานคืองานเอาบุญผะเวส  มีการตั้งศาลอุปคตเพียงตา ทำบุญหาคนตาย ปู่ ย่า ตา ยายให้ถึงท่าน  หล่อหลอมความผูกพันเครือญาติชาติพันธุ์  ตามวิถีการประกอบอาชีพตามฤดูกาลแห่งธรรมชาติในแต่ละเดือน ในบางท้องถิ่นมีการจัดงานบุญประจำปีของหมู่บ้านสมทบในงานบุญเดือนสี่  เป็นการทำบุญร่วมกันก่อนที่จะลงไร่ลงนา  แม้ว่าจะมีการดัดแปลงประเพณีให้สอดคล้องกับปัจจุบัน  เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 

บ้านดงภู่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลคำชะอี  มีพื้นที่เชื่อมต่อกับบ้านน้ำเที่ยง บ้านดอนสวรรค์  รวมกันเป็นที่ตั้งของอำเภอคำชะอี   โดยมีชนพื้นเมืองสามารถสื่อสารได้ทั้งสองภาษา  คือ ผู้ไท ลาวย้อ  รวมทั้งไทยกลางซึ่งถือเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

แห่กลองจิ่ง :  พลังความสามัคคีของชุมชน

งานสืบสานประเพณีเส็งกลองจิ่งบ้านดงภู่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗  โดยวันแรกจะมีการประกวดขบวนแห่ ๑๐ หมู่บ้านในเขตอำเภอคำชะอี คือ  บ้านหนองแวง บ้านนาโสก บ้านโคก บ้านม่วง บ้านนาหลวง บ้านห้วยลำโมง บ้านคำบก บ้านหนองเอี่ยน  บ้านดงภู่  

ขบวนแห่เริ่มต้นจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคำชะอีมุ่งหน้าตามถนนสายคำชะอี – กุฉินารายณ์  ผ่านกลองอำนวยการซึ่งเป็นจุดให้คะแนนของคณะกรรมการ ก่อนจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่ภายในบริเวณวัดโพธิ์ศรี บ้านดงภู่  เพื่อร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีนางมลัยรัก ทองผา นากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี  และนายอำเภอคำชะอี กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 

ผลการประกวดขบวนแห่กลองจิ่งในประเพณีสืบสานเส็งกลองจิ่งของชาวบ้านดงภู่ในปีนี้ อันดับ ๑ บ้านนาหลวง ลำดับที่ ๒ บ้านหนองเอี่ยน ลำดับที่ ๓ บ้านนาโสก  ส่วนคณะกลองจิ่งที่เหลือได้รับรางวัลชมเชยร่วมกัน

จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการร่วมสืบสานงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของท้องถิ่น

หมายเหตุ : ในบทความนี้ผมขอเรียก “กลองจิ่ง” ก็แล้วกันตามลักษณะภาษาในท้องถิ่นบ้านคำชะอี ห้วยทราย บ้านบาก บ้านคำบก บ้านห้วยลำโมง 

โดย เจนอักษราพิจารณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net