วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นำเสนอการรื้อระบบและแก้ปัญหา


ช่วงนี้ เหมือนคนบ้าพลัง 5555++ แถมบ้าแบบกวนคนอ่านซะด้วยนะครับ
ว่ากันต่อ อีกเรื่อง ที่กำลังเป็นข่าวโด่ง ดัง และดับ (สำหรับคนต้นเรื่อง)
ในเรื่องที่มี ก า ร ทุ จ ริ ต ส อ บ ค รู ผู้ ช่ ว ย ครั้งที่ 1/2557 ของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเคยนำเหนอไปแล้วในเอนทรี่วันก่อนนู๊น ...
"ถ้าเป็นกรรมการสอบวินัย จะถามว่าอย่างไร?"

+++++

ว่ากันไปตามระเบียบ กฎหมาย กติกา และ "จรรยาบรรณวิชาชีพครู" ครับ

ทีนี้ ที่อยากเสนอ ก็คือ การแก้ปัญหา ซึ่งอันนี้เป็นความคิดของกระผมเพียงผู้เดียวนะขอรับ

ห้ามนำไปอ้างอิงและคัดลอกความคิดด.ข. (เด็ดขาด) 

วิธีแรกสุด ของการสอบในแต่ละครั้ง
หน่วยงานต้นสังกัด คือ สพฐ. ควรจัดทำเว็บไซต์กลาง
สพฐ. มีครูที่เก่ง ๆๆ เทคโนโลยี ทั้งการเขียนโปรแกรมเอ๊ะ หรือจะไปจ้างบริษัทให้เขียนโปรแกรมก็ได้
เอาข้อมูลที่สำคัญ ๆๆ เพื่อการตรวจสอบ
โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลผู้สมัครสอบของแต่ละเขตพื้นที่ แต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอบ
ระบุชื่อ สกุล และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ซึ่งสพฐ.เองก็จะทราบรายวันว่า วันสมัครสอบวันแรก มีผู้สมัครกี่คน สมัครสาขาวิชาเอกอะไรบ้าง ฯลฯ
แล้วก็เอา ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
ให้หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปและระบุตัวตนชัดเจน

เพราะบางคนอาจเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ ฯลฯ และบางคนก็มีความผิดติดตัว
ซึ่งสพฐ.ก็จะสามารถตัดรายชื่อออก กรณีขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์สอบ
เพราะเป็นเรื่องยากที่แต่ละเขตพื้นที่ แต่ละจังหวัด ตรวจสอบผู้เข้าสมัครได้อย่างถี่ถ้วน
กว่าจะรู้ เรื่องก็เป็นข่าวเพียบตามหน้าหนังสือพิมพ์ให้เป็นอับอายวงการอาชีพที่มีเกียรติ
อย่างน้อย ก็เป็นการคัดกรองได้ในระดับว่า มีผู้ที่สนใจสมัครสอบบรรจุ
กระทรวงศึกษาธิการ  /  สพฐ. โดย สุจริตใจ ....
อีกทั้งสามารถ ป้องกันพวกที่คิดทุจริตการสอบทุกรูปแบบ
เฮ้ย เขาตรวจเข้ม เสี่ยงไหม คุ้มไหม ที่จะไปสมัครสอบแทน หรือเข้าไปบอกคำตอบ 

และเกี่ยวเนื่องไปถึงการลงโทษทางวินัย กรณีที่มีข้าราชการแอบเข้าสอบ
การลงโทษทางกฏหมายของเจ้าหน้าที่ กรณีฉ้อโกง
โดยการประกาศชัดเจน ชัดแจ้ง ห้ามบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ 
เข้าสมัครสอบเพื่อเป็นข้าราชการทุกกระทรวง !!!
พร้อมส่งรายชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังทุกกระทรวง
++++ เพื่อมิให้เอาเป็นเยี่ยงอย่าง ++++

วิธีถัดมา นั่นคือ การแก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
โดยแก้ไขคุณสมบัติตามมาตรา 30
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ทำไมไม่เขียนเพิ่มไปอีกล่ะครับ


ไม่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งที่สมัครสอบ ไปสมัครสอบโดยเด็ดขาด

กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ
หากต้องการสมัครสอบเพื่อโอน ย้าย ต้องมีหนังสือขออนุญาตสอบมาแสดงในวันสมัครสอบ

หากพบว่า ผู้สมัครสอบให้ข้อมูลในใบสมัครที่เป็นเท็จ จะถูกดำเนินดคีตามกฏหมายต่อไป

ผู้เข้าสอบไม่ควรเป็น อยู่ หรือ ตั้งสถานที่รับสอนเสริมความรู้ (ติวเตอร์) เพราะจะมีผลกระทบส่วนได้ส่วนเสียในการสอบ

-------------------------------------

หรือข้อความใด ๆ ก็ได้ที่เป็นการป้องกัน ปรามผู้ที่คิดมิชอบในการสอบบรรจุ

******************


ก็แค่นำเสนอรื้อระบบ แก้ปัญหา แบบคนด้อยปัญญานะขอรับ
หรือจริง ๆ แล้ว สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ก็มี "ความคิด" อยู่แล้วก็เป็นไปได้ ^_^

เพราะเราไม่อยากเห็นคนที่สอบเข้าเป็นข้าราชการ ... ทุจริต ตั้งแต่แรกเริ่ม
(ช่างมันเหอะ แม้เข้าไปแล้ว จะทุจริตยิ่งกว่าเก่า เดี๋ยวก็มีผลกรรมตามมาเองแหละ)
อีกทั้งทำให้ ภาพพจน์ของคำว่า "ครู" ผู้ซึ่งเสียสละ อดทน วิริยะ ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน
ในเมื่อครูมาเป็นเสียแบบนี้ ความศรัทธา ความไว้วางใจในตัวครูสำหรับนักเรียน
จะมีอีกหรือไม่ อย่างไร ยังไง

ก็ไม่รู้ว่า แนวคิดนี้ จะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ก็อยากให้เกิดขึ้นครับ
เราแก้ปัญหาปลายเหตุกันมานักต่อนัก แก้ปัญหาใหญ่ ๆๆ มาแล้ว
กับปัญหาเล็ก ๆ ขนาดนี้ ก็ไม่น่าที่จะพลาดได้ครับ

ขอบคุณทุกความคิดเห็น และการเข้ามาอ่าน

มีความสุขทุกวันและรักกันทุกคน
I'm fine thank you.
ป๋าโซ ...

โดย น้ำทะเล

 

กลับไปที่ www.oknation.net