วันที่ เสาร์ เมษายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพชรบุรี..โชคดีที่ปีนี้ยังไม่แล้งครับ


          นั่งดูข่าวทีวีเห็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยอย่างแม่น้ำปิงและแม่น้ำยมที่เริ่มแห้งขอดกันแล้ว
ในบางช่วง  ทำให้เกษตรกรบางหมู่บ้านต้องสูบน้ำบาดาลมาใช้ในการเพาะปลูก ข่าวดังกล่าวถือได้ว่าเป็น
สัญญาณร้ายของระบบนิเวศลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอนาคตเลยทีเดียวครับ
          โดยสภาพภูมิศาสตร์นั้นบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ในเขตเงาฝนและห่างไกลจากทะเล
มีปริมาณฝนค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว  เมื่อพื้นที่ป่าลดน้อยลงทั้งในเขตประเทศไทยและเพื่อนบ้านย่อมทำให้
ปริมาณของน้ำในแม่น้ำสำคัญในภาคเหนือลดน้อยตามไปด้วย
          จังหวัดเพชรบุรีบ้านผมนับว่าปีนี้โชคดีครับ..ปริมาณน้ำตามแม่น้ำและลำคลองต่าง ๆ มีมากพอให้ได้
ชื่นใจทั้งคนใช้นำบริโภคและคนทำการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็นสายน้ำหลักอย่างแม่น้ำเพชรและลำคลองต่างๆ
ทั้งคลองธรรมชาติและคลองชลประทาน  ส่งผลให้ผืนนาบ้านผมเขียวชอุ่มชุ่มชื่นกันทั้งบางครับ
          ความโชคดีดังกล่าวอาจเป็นผลมากจากปริมาณน้ำในเขื่อนห้วยผาก เขื่อนแม่ประจันต์และเขื่อนแก่ง
กระจานนั้นเก็บกักน้ำไว้ค่อนข้างมากเมื่อปลายฤดูฝนที่ผ่านมา  และอาจรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำของ
ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ำในจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นไปได้
          ลมแล้ง..ลมฝนนั้นเป็นไปตามฤดูกาล..เมื่อเดือนหกใกล้เดินทางมาถึงเป็นสัญญาณให้รับรู้กันว่าของ
ร่องมรสุมจากฝั่งอันดามันกำลังจะพาดผ่านแผ่นดินไทย
          เดือนหก..ฝนมาแล้วพอได้ชื่นใจไล่ลมแล้งได้ด้วยฤดูกาล  แต่ความชื่นใจเกี่ยวกับการเมืองไทยนั้น
ยังแล้งมองไม่เห็นทางออก
          ปัจจัยมีมากมาย..เหลือหลายเกิน
          จนปัญญามิกล้าคาดเดาครับ....

.

.
                  เพชรบุรีบ้านผมอาจอยู่ใกล้ชายฝั่ง..ชุ่มชื้นด้วยไอน้ำจากทะเล..น้ำดีนาเขียวครับ
.

.
                        ยามบ่ายนั่งอยู่ชายคลอง..ที่บ้านไทยริมน้ำเพชร..สบายใจดีครับ
.

.
                  น้ำเต็มคลองทั้งแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขา..ผ่านทุ่งนาเขียวขจีครับ
.

.
                         แดดร่มลมตก..ไปปีนตาลโตนด..มาทำลูกตาลลอยแก้วดับร้อนกันดีกว่า..
.

.
                      ปลายฝนที่ผ่านมา..น้ำในแก่งกระจานเต็มเขื่อนเพียงพอที่จะดับแล้งปีนี้
.

.
      สระน้ำปลายนา..ภูมิปัญญาเก็บกักน้ำของคนบ้านผมครับ
.

โดย คนบ้านใหม่

 

กลับไปที่ www.oknation.net