วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: วันฉัตรมงคล


บทกวีทิพย์ ::  วันฉัตรมงคล

 

๐ "วันฉัตรมงคล-๕ พฤษภาฯ"เวียนมาถึง    "ฉลองซึ่งพระเศวตฉัตร"นิรัติศัย

เป็น"วันบรมราชาภิเษก"องค์เอกไทย    ประกาศธรรมนำไทยวิไลงาม

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

"๖๔ปีเศษ"ทุกเขตคาม    "ไทยสยาม"เจิดจรัสสวัสดี!!!

เป็น"พระมหาโพธิสัตว์ขจัดทุกข์-    บำรุงสุขทั่วไทยรัฐ"สวัสดิ์ศรี

"พระองค์มีแต่ให้"พระทัยดี    "ทาน-ปัญญาบารมี"ที่นองเนือง....

"พระเมตตา"ล้นยิ่งใหญ่ในใต้หล้า    ยากจักหา"เป็นหนึ่งที่ไม่มีสอง"

อัจฉริยภาพสู่สำเร็จเกินเพชรทอง    "ทั่วโลกซร้องแซ่"ว่าเด่นเป็น"เอกองค์"!!!

"King of Kings"เหนือราชามหากษัตริย์    สารพัดทุกๆด้านงานสูงส่ง

"ทั้งทางโลก-ทางธรรม"นำจิตตรง-    นิพพานส่งผ่านมรรคผลด้วยตนเอง!!!

"การดนตรี-กีฬา"เลิศสามารถ    เป็น"นักปราชญ์"วิชาการทุกด้านเก่ง

"การถ่ายภาพ-ศิลปกรรม"น่ายำเกรง    ลือละเบงเรืองวิชชา-ปัญญาญาณ!!!

ทั้ง"การคิด-พูด-ทำ"นำทางถูก    เหมือนสอนลูกด้วยความรักสมัครสมาน

"ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง"สร้างผลงาน    ทั้งราชการ-ส่วนพระองค์ทรงดำเนิน

เป็น"ครูบาอาจารย์"ชำนาญกิจ    ทุ่มเทชีวิตจิตใจไทยสรรเสริญ

"เศรษฐกิจพอเพียง"เลิศประเสริฐเกิน    ใครดำเนินตามรอยบาทประกาศชัย!!!

หากผู้ใดทำอะไร?คิดไม่ออก    กระซิบบอกตามพระองค์อย่าสงสัย

"ราโชวาท-ราชดำรัส"กำจัดภัย     นำไปใช้จะสำเร็จวิเศษจริง!!!

ให้"พอเพียง-พอใช้-พอใจสู้    ให้พออยู่-พอเหมาะสม"น่าชมยิ่ง

ให้"พอกิน-พอควร"ล้วนทำจริง    ทุกๆสิ่งอย่าหลงเพลินจนเกินตัว!!!

รู้จักพอ"ได้ก็ดีไม่มีก็ได้"    สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมองให้ทั่ว

"พอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้"อย่าไปกลัว    ดีหรือชั่วอยู่ที่จิต"คิด-พูด-ทำ"

"มีศีลธรรมประจำจิต"สนิทแนบ    ใจอย่าแคบมองให้กว้างทางสูง-ต่ำ

อัน"ความชั่วทั่วไป....อย่าได้ทำ    กุศลกรรม...ทำความดี"ทุกวี่วัน!!!

ปัจจุบันขณะ"คิด-ทำดีจะมีสุข    ทำชั่ว-ทุกข์...โลภ-โทโสและโมหัน

อย่าเบียดเบียนตน-ผู้อื่น"ชื่นชีวัน    "อย่าอิจฉา-ริษยากัน"อันตราย!!!

"รัก-เมตตา-จริงใจ-อภัย-ไมตรี    ปรารถนาดีต่อกัน"ที่มั่นหมาย

จง"รู้รักสามัคคี"ที่เพริศพราย    ทั้งหญิง-ชาย"อภัยทาน"เป็นงานบุญ!!!

"ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม"จงจำไว้    "ทำดีได้ดี"ทุกคนกุศลหนุน

"ทำชั่วได้ชั่ว"แน่นอนร้อนใจคุณ    "บาปหรือบุญเกิดที่จิต"เลือกคิดเอา!!!

"วันฉัตรมงคล"คนไทยใจรักชาติ-    รักพระศาสน์-มหากษัตริย์"กำจัดเขลา

"น้อมนำตนตามในหลวง"ปวงไทยเรา     ไทยสิ้นเศร้า-สิ้นโศกทุกข์พบสุขเอยฯ.....

 

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

chaisangthip@www.com

www.buddha-dhamma.com 

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net