วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นี่คือ...สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง


 

 นำเสนอเอ็นทรี่นี้ด้วยความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา

"สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง"

 

 

ในฐานะผู้ปกครองที่มีลูกคนโตกำลังเข้าสู่การศึกษาชั้น ม.๔  "สุพรรณิการ์ช่อที่ ๔๐"

และลูกคนเล็กกำลังจะเข้าสู่การศึกษาชั้น ม.๑ "สุพรรณิการ์ช่อที่ ๔๓"

รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ลูกได้รับโอกาสที่ดี

ได้เข้ามาเป็น "ลูกพ่อขุน" ในรั้วสาธิตรามแห่งนี้

 

การเป็น "ลูกพ่อขุน" แต่ละรุ่นนั้น  ไม่ได้ง่ายนักแต่ก็ไม่ยากเกินไป

ถ้าหาก "นักเรียนและผู้ปกครอง" มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองของนักเรียน ม.๑ทุกท่านด้วยนะคะผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 


ท่านได้กล่าว..ในวันประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบเกณฑ์การพิจารณารับเด็กนักเรียนชั้น ม.๑ ..ว่า

โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนทางเลือก

สาธิตรามไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง

แต่อาจจะเป็นโรงเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับครอบครัวของท่าน

และมั่นใจว่าหากเด็กจบ ม.๖

เด็กจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอน 

 จากประสบการณ์การเป็นผู้ปกครองของนักเรียนสาธิตราม

เห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ

และถ้าหาก "บ้าน" กับ "โรงเรียน" ดูแลเด็กไปในแนวทางเดียวกัน

และถ้าหากโรงเรียนที่ท่านเลือกนั้นเหมาะสมกับครอบครัว

ทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ

 

 

  ในฐานะผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักเรียน ม.๑

มาหลายครั้งและรวมทั้งค่ายเตรียมความพร้อมฯ ครั้งล่าสุด

ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ประทับใจในกิจกรรมต่างๆ ที่ "ศิษย์สาธิตราม" ได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ได้เห็นการฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆ จากรุ่นพี่ปัจจุบันรวมทั้งศิษย์เก่า

ได้เห็นการเตรียมงานจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน

ของทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุกคนเอาใจใส่ ให้ความสำคัญ ให้การต้อนรับ นักเรียน ม.๑ เป็นอย่างดี

จึงรู้สึก "รักและภาคภูมิใจในความเป็นสาธิตราม" มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

เด็กๆ เค้ามีความสามารถมีพลังมากมายอยู่ในตัวเค้า

เพียงแค่ให้เค้าได้มีสถานที่ ได้มีโอกาส ได้ทำในสิ่งที่รัก ได้ทำในสิ่งที่ถนัด

ก็จะได้เห็นความน่ารักมากมายหลายแบบ

แบบว่า ... สุขที่ได้ทำ ... ยิ่งทำก็สุข ... ตัวเองสุข ... คนรอบข้างสุข

 ได้มาเห็นเด็กๆ สุขใจ ... สดใส ... ไปตามวัย

"ในรั้วสาธิตราม"

ผู้ปกครอง...ก็ชื่นใจ...แล้วค่ะ

 


 

 พาทุกท่านไปชมบรรยากาศภาพเคลื่อนไหวกันค่ะ

.

.

.

ค่ำวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

"วงโยธวาทิต" กับการแสดงต้อนรับ "สุพรรณิการ์ช่อที่ ๔๓"

 

 

 

 

รุ่นพี่มอบความสนุกสนานให้รุ่นน้อง

 

 

 

  

ร่วมร้องเพลง "มาร์ชสาธิตราม"

 

 

 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.

พิธีบายศรีสู่ขวัญ...ผูกข้อมือรับเป็นศิษย์

 ขบวนแห่พ่อขุนรามคำแหง

ในบรรยากาศเก่าๆ ในสมัยกรุงสุโขทัย

อัญเชิญพระบรมรูป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (จำลอง)ประดิษฐานยังแท่นพิธี

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

โดยประธานในพิธี

ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาราชการแทนรองคณบดี

และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

รุ่นพี่..รำบายศรีสู่ขวัญ..รับขวัญน้อง

อาจารย์..ผูกข้อมือ..รับเป็นศิษย์

ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ

 

 


รุ่นพี่กล่าวต้อนรับรุ่นน้อง

"ลูกพ่อขุน"  มอบความรักจากพี่สู่น้อง ... จากใจน้องมอบให้พี่ "บูมพ่อขุน" 

 

 

 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.

พิธีถวายตัวเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ประธานในพิธี

ผศ.พรทิพย์ ทองอร่ามดี

รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป

กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

"สุพรรณิการ์ช่อที่ ๔๓" 

ลูกที่ดีพึงเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ครูบาอาจารย์

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม

รู้รักสามัคคี ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด ให้สมกับคำขวัญของโรงเรียน

"ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม"

 

 

 ขอขอบพระคุณ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร

รุ่นพี่ที่เข้าร่วมกิจกรรมและรุ่นพี่สต๊าฟ

"ทุกคนดูแลน้องดีมากๆ"


ขอขอบพระคุณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับทุกๆ สิ่งที่ ทุกๆ ท่านตั้งใจมอบให้แก่

"สุพรรณิการ์ช่อที่ ๔๓"


 

 

 

... มีสถาบันการศึกษาไม่กี่สถาบัน ที่จะได้รับเกียรตินำพระมหากษัตริย์มาเป็นองค์สัญลักษณ์ ...

การปลูกฝังให้นักเรียนรักและเทิดทูนสถาบัน

การอนุรักษ์ประเพณีไทยอันงดงามให้คงอยู่

การอบรมสั่งสอนด้วยความรักและเมตตาจากครูสู่ศิษย์

การอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง

การถ่ายทอด "ความเป็นลูกพ่อขุน" จากรุ่นสู่รุ่น

นี่คือ...สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

เมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้น ม.๖

เด็กๆ จะต้องไปกราบลา "พ่อขุน"ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย

แล้วจะนำภาพบรรยากาศในพิธีมาฝากกันอีกครั้งค่ะ

 

    

ขอขอบคุณ "โอเคเนชั่น" พื้นที่แห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่แวะมาเยี่ยมชมและเป็นคอยกำลังใจให้เสมอ

_/\_ ขอบคุณมากค่ะ _/\_  

     

 

โดย นรอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net