วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า ๖ พันล้านบาทเมื่อ มท.๒ ลงนาม


     เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐น.  นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ  พร้อมด้วย นายประชา  ประสพดี รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย หลายท่าน ได้เดินทางไปพบปะและปราศรัยเจรจากับ พี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่จัดชุมนุมบริเวณด้านข้างสนามหลวง ตรงข้ามกับโรงแรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมข้ารชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยองค์กรอื่นๆของท้องถิ่น ที่มี นายเชื้อ  ฮั่นจินดา ปลัดอบต.เขาพระ นายศักดิพงษ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาล และประธานสมาพันธ์ปลัด เทศบาลแห่งประเทศไทย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกสมาคมข้ารชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นแกนนำในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมประมาณ ๔ - ๕ พันคนที่เป็นพนักงาน/ข้ารชการส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้้าร่วมการชุมนุม

     ก่อนหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาพบปะ พูดคุยครั้งนี้ ทางผู้ชุมนุมได้ให้แกนนำขึ้นปราศรัยบนเวที สลับสับเปลี่ยนกัน ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ปัญหา และข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยที่ผ่านๆมา อันมีต้นตอของปัญหาที่มาจากการที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน( สตง.) ได้ตรวจพบการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับให้การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวสามารถกระทำได้ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวออกไปแล้ว รีบนำเงินมาคืนทางราชการ และให้ดำเนินการทั้งทางวินัย และทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

     ด้วยเหตุนี้  จึงทำให้ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว และเรียกร้องให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการออกระเบียบรองรับ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าว ได้ยืดเยื้อเรื้อรังมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน กว่าสองปี  ยังไม่สามรถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้เนื่องจากติดขัดทั้งในด้านการบริหาร ด้านตัวบทกฎหมาย และการจริงใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแกนนำได้ขึ้นกล่าวความเป็นมาของปัญหา และไล่เรียงเหตุการณ์ต่างๆของปัญหาตั้งแต่ต้นจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในวันนี้อย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนจะได้ทำการศึกษาเจาะลึกรายละเอียดของปัญหาโดยเฉพาะ และนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งในโอกาสหน้าต่อไป

     ประกอบกับในวันนี้ อาจถือได้ว่าเป็นการบันทึกในประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยก็ว่าได้ เมื่อมีปรากฎการณ์ที่ชาวท้องถิ่นและท้องที่ อันประกอบไปด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทั่วประเทศได้เดินทางเข้ามายังท้องสนามหลวง โดยมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน นั่นคือ การทวงคืนกระทรวงมหาดไทยจาก กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.ที่ยึดไว้ และปิดทำการไม่ให้ข้าราชการเข้าไปทำงาน เป็นเหตูให้ประชาชนไม่ได้รับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหย้า โดยทั้งสองกลุ่มได้ขอเจรจาขอคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยสามรถมีสถานที่ปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชน ตามเจตนารมย์ ที่ได้จัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสามารถเปิดพื้นที่ดังกล่าวให้ข้าราชการสามารถเข้าไปทำงานได้ โดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง และเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดเลย 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือโอกาสนี้ ทวงถามสัญญาลูกผู้ชายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คนที่ชื่อว่า นายประชา  ประสพดี ที่เคยตกปากรับคำว่า จะเร่งรีบออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหา การถูกเรียกเงินคืน จาก สตง.ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อครั้งยังไม่ได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ต่อหน้าข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มาชุมนุมกันที่หน้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ว่า จะให้เป็นรางวัลหรือของขวัญปีใหม่ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ แต่หลังจากที่ได้มีการยุบสภาฯไปแล้วก้เกิดข้อกังขาด้านการออกกฎหมาย ระเบียบฯต่างๆในฐานะรัฐมนตรีรักษาการ ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทำให้ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการรอคอยและความหวังของคนท้องถิ่นที่เฝ้าชะเง้อคอรอคอยด้วยความมุ่งหวัง  อย่างสิ้นหวัง เมื่อปีใหม่ผ่านไป  ย่างเข้าสงกรานต์ปีใหม่ไทย ก็ยังไร้วี่แวว ที่ระเบียบดังกล่าวจะได้ประกาศใช้ เนื่องจากท่าน มท.๑ บอกว่า ไม่มีสถานที่ทำงาน เพราะกระทรวงถูกยึด จึงกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของการมาทวงคืนในวันนี้ ทั้งกระทรวงมหาดไทย จาก กลุ่ม กปปส.และคำมั่นสัญญาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อคนท้องถิ่นทั่วประเทศ

     หลังจากที่ท่าน รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยเดินทางมาถึงที่ชุมนุม ได้ขึ้นไปบนเวที กล่าวปราศรัย และพบปะกับพี่น้องชาวท้องถิ่น กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวท้องถิ่น และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศที่ได้เดินทางเข้ามาทวงคืนกระทรวงมหาดไทยจากกลุ่ม กปปส.จนเป้นผลสำเร็จ และได้ลงนามให้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ก่อนที่กล่าวว่า ให้หลังจากเบิกเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ไปแล้วก้อย่างลืมเอาเงินไปใช้หนี้ ให้เรียบร้อย ตามที่สัญญากับเจ้าหนี้ไว้ และช่วยไปบอกข้อเท็จจริงต่างๆให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้ทราบและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และนำพาประะเทศไปสู่ทางออกตามคัลลองคลองธรรมต่อไป

     เมื่อพิเคราะห์แล้วจะเห็นว่า ผลจากการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วจะทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการกระเตื้องขึ้นทันที เนื่องจากคาดว่าจะมีเงินตราสะพัดเข้ามาสู่ตลาดทันที ไม่น้อยกว่า  ๕-๖พันล้านบาทจากการจับจ่ายใช่้สอยของบรรดาพนักงานส่วนท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ นับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง...เอ้า พีน้องชาวท้องถิ่นช่วยกันเฮ หน่อยครับพี่น้อง เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ต่อ ท่าน รมต.ประชา  ประสพดี ที่มีเมตตาต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ ครับ พี่ น้อง......

โดย บุระเบะ

 

กลับไปที่ www.oknation.net