วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลับ ลวง พราง จบที่ ม.7 หรือไม่ ???


ลับ ลวง พราง จบที่ ม.7 หรือไม่ ???

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตอบคำถามในเว็บไซต์ “มีชัยดอทคอม” เกี่ยวกับข้อสงสัยทางกฎหมายว่า นายกรัฐมนตรีลาออกในระหว่างรักษาการได้หรือไม่ โดยมีรายละเอียดของคำถามและคำตอบดังนี้

“คำถาม - เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 คืออะไร - มาตรา 7 จะใช้ได้เมื่อได้ และขอบเขตการใช้อยู่ที่สถานการณ์ หรือบริบทแบบไหน พระราชดำรัส 25 เม.ย. 25...49 จะเป็นบรรทัดฐานของการใช้หรือไม่ใช้ มาตรา 7 ไหม

คำตอบ - มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้สำหรับกรณีที่เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ไม่มีบทบัญญัติเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะให้ทำอย่างไร ก็ให้ทำไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น ในกรณีมีการยุบสภา รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติรองรับไว้ว่า จะต้องทำอย่างไรกันต่อไป กล่าวคือ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งให้อยู่รักษาการต่อไป ก็ต้องรักษาการต่อไป จะไปใช้มาตรา 7 ก็ไม่ได้ เพราะเป็นกรณีที่มีบทบัญญัติไว้แล้วในรัฐธรรมนูญ แต่ถ้านายกรัฐมนตรีเกิดตายไป หรือง่อยเปลี้ยเสียขา หรือเบื่อขี้หน้าเต็มทีไม่อยากอยู่รักษาการต่อไป ลาออกเสียดื้อๆ ก็มีกฎหมายรองรับว่า รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งก็ขึ้นรักษาการต่อไป อย่างนี้ก็นำมาตรา 7 มาใช้บังคับไม่ได้อีก

แต่ถ้านายกรัฐมนตรี ตาย หรือง่อยเปลี้ยเสียขา หรือเบื่อขี้หน้าขึ้นมาพร้อมๆ กับรัฐมนตรีคนอื่นๆ จนไม่มีใครเหลืออยู่ สภาผู้แทนก็ไม่มีแล้ว เพราะยุบไปแล้ว อย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราใดบอกไว้ว่าจะต้องทำอย่างไร แต่ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บ้านเมืองจะต้องมีคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องหาทางตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาบริหารประเทศให้จงได้ เหลือองค์กรอำนาจอะไร ก็ต้องใช้องค์กรอำนาจนั้นเท่าที่มีอยู่เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้/////////////


          ตามที่นายมีชัย ผู้เชียวชาญด้านกฏหมายตอบใว้ให้ดูเจตนารมณ์ของกฏหมายเป็นหลัก

"บ้านเมืองจะต้องมีคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องหาทางตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาบริหารประเทศให้จงได้ เหลือองค์กรอำนาจอะไร ก็ต้องใช้องค์กรอำนาจนั้นเท่าที่มีอยู่เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ "

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย แทบจะขยับไม่ได้ติดในหล่มในบ่อทางการเมือง เพราะฉนั้นต้องมองดูว่าทำอย่างไรให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ หรือขึ้นจากหล่มจากบ่อให้จงได้

ก้าวแรกที่จะมองไปที่ ม7 ก็คือผลการเลือกตั้งประธาน สว.
มองจากผลเลือกตั้งประธาน สว.ก็พอจะมองเห็นแสงรำไรว่า นายก ม.7 พอที่จะเกิดขึ้นมาได้ เพราะตัวแปรสำคัญตอนนี้ตกไปอยู่ในมือ สว.เรียบร้อยแล้วหลายคนตั้งความหวังอยู่ที่นี้

ส่วนมวลชนเสื้อแดงกับ กปปส.จะมีโอกาสปะทะกันหรือไม่ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแกนนำมวลชนทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญ ตำรวจ กับ ทหาร จะรับมือและบล๊อกไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงได้ขนาดใหน
 
หลายๆอย่างกำลังเป็นไปตามเกมของ กปปส. และผู้ที่สนับสนุน หากเกมใต้เดินหยุดเกมใต้ดินของฝั่งตรงกันข้ามได้ เกมบนเดินคงไม่เหลือบ่ากว่าแรง กำนันสุเทพ 

         ทางออกที่สามารถออกตามกรอบ รัฐธรรมนูญ นายก ม.7 ที่ กปปส.เลือกแล้วและกำลังรอความหวังจาก ประธาน สว. ส่วนชุมนุมตามจุดต่างๆแค่ ลับ ลวง พลาง เพื่อดึงความสนใจ  จุดหลักจริงอยู่ที่เลือกประธาน สว. เมื่อวานครับ
 
 
 
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 

โดย ณสยาม

 

กลับไปที่ www.oknation.net