วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สสม.เหนือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกองทุนซะกาตมุสลิมชายขอบ แม่สอด


สสม.เหนือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกองทุนซะกาตมุสลิมชายขอบ แม่สอด


665


   
     สสม.เหนือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกองทุนซะกาตมุสลิมชายขอบ ที่โรงเรียนอิสลามศึกษา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อกระตุ้นสร้างความเข้มแข็งใหกับองค์กรซะกาตในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมชายขอบที่ขาดโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 13-14 พ.ค. 2557

   ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. นำโดย น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ผอ.ศูนย์ นำทีม เข้าสู่เวที สรุปข้อมูล โครงการซะกาตมุสลิมชายของ ณ.โรงเรียนอิสลามศึกษา อ.แม่สอด จ.ตาก มี นายดำรง กะลำคาร ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตาก กล่าวเปิดงาน น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ กล่าววัตถุประสงค์ ของโครงการ นายสุชาติ ปู่มณี หัวหน้าโครงการ สรุปข้อมูล เป็นภาพรวม พร้อมทั้ง กลุ่มเครือข่าย อสต.นำข้อมูลชุมชนมาสรุป ในเวที ทั้งนี้ ทางกองทุนจะมีการจ่ายซะกาตไปยังผู้มีสิทธิ ต่อไปก่อนเดือนรอมฏอน
   

      14-5-57 กิจกรรมโครงการ ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ สสม.ฯ ท่านอีหม่ามมุสตอฟา แลอีหม่ามซอและห์ เปิดเวที สร้างความเข้าใจในส่วนของหลักการศาสนาอิสลามเพื่อสร้างความตระหนักทั้งผู้ ให้และผู้รับ ในการจัดการซะกาตขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการ หาไม่แล้วเงินซะกาตก็มิอาจแก้ไขปัญหาสังคมได้ การยืนหยัดในหลักการข้อนี้ของอิสลามจึงเป็นความรับผิดชอบของหลายฝ่ายร่วมกัน โดยเฉพาะองค์กรหลักของสังคมมุสลิมในพื้นที่นั้นๆ อาทิคณะกรรมการมัสยิด กรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ ฯลฯ ภายใต้คำปฏิญานตนว่า "ลาอิลาฮ่า อินลัลลอฮ.ฮู มุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูหลู่" ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ..มุฮัมมัด เป็น บ่าวและรอซูล ของพระองค์ ขออัลลอฮอำนวยพรกับผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งอันประเสริฐนี้ด้วยเทอญ...อามีน
 

5555

555

555

555

666

666222

666

555


นายชุมพล  ศรีสมบัติ
  มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net