วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นวัตกรรมในโคลงสุนทรภู่-ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ชี้ว่าสุนทรภู่เป็นยอดกวีโดยแท้


ไปค้นเจอเรื่องนี้ในอินเทอร์เนตค่ะ น่าสนใจมากเลย

อ่านค่ะ อยากให้ทุกคนได้อ่าน


บทความวิจัย "นวัตกรรมในโคลงของสุนทรภู่"

The Innovation in Sunthon Phu’s Khlong

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
Cholada Ruengruglikit

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.4


น่าโหลดเก็บไว้ศึกษา ดังลิงค์นี้ค่ะ

บทความ "นวัตกรรมในโคลงของสุนทรภู่" ของ (ศาสตราจารย์ ดร.) ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต เป็นส่วนหนึ่งของผลการวิจัยเรื่อง
“นิราศสุพรรณ: ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของสุนทรภู่ในการแต่งโคลงสี่สุภาพ”
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปลายปี 2554 จนถึงต้นปี 2555

และผู้วิจัยได้ปรับจากการนําเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมของสํานักศิลปกรรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555.

ซึ่งคุณชลดาเธอวิเคราะห์สรุปรูปแบบการสร้างสรรค์อันเป็นเลิศของครูกวีสุนทรภู่ไว้อย่างน่าทึ่ง

งานวิจัยนี้ชี้ว่า สุนทรภู่สมเป็นยอดกวีโลกโดยแท้


สุนทรภู่ ภาพจาก mthai.com

 

อ่านกันค่ะ อยากให้ทุกคนได้อ่าน (ตื่นเต้น)

ลองอ่าน บทคัดย่อ บทส่งท้าย และเอกสารอ้างอิง ก่อนเลยค่ะ

 

สุนทรภู่สร้างนวัตกรรมด้านรูปแบบและด้านเนื้อหา

โคลงนิราศสุพรรณจึงนับว่าดีเด่นเป็นเลิศ

สมควรแก่การยกย่องมากกว่าจะตำหนิกระแนะกระแหนกันอย่างแต่ก่อน

 

ลักษณะโคลง "สพพพ" และ "พพพพ"

มีลักษณะอย่างไรบ้างนั้นอ่านต่อในลิงค์ที่ให้ไว้นะคะ

 

โคลงที่สร้างสรรค์เป็นลักษณะเฉพาะของสุนทรภู่ มีทั้งสัมผัสในและสัมผัสข้ามวรรค

 

สุนทรภู่เขียนสะกดตามเสียงพูด

 

คําสําคัญ: นิราศสุพรรณ, นวัตกรรม, รูปแบบโคลงสี่สุภาพของสุนทรภู่, เนื้อหาใหม่ในโคลงนิราศของสุนทรภู่

Key words: Nirat Suphan, innovation, Suntho Phu’s unique form of Khlong Si Suphap,the new content in Sunthon Phu’s Khlong Nirat


บทเรียนจากครู - สุนทรภู่และโคลงนิราศสุพรรณ

 

***โคลง ๔

...สุนทรภู่ท่านให้.........บทเรียน

ใดชอบพึงพากเพียร.....ฝึกไว้

หมั่นฟังหมั่นอ่านเขียน...ด้วยสนุก

เขาแข่งข่มขรมไซร้......ฉลาดแท้ปล่อยวาง.

 
***กาพย์ยานี ๑๑

...สุนทรภู่ครูใหญ่..........บทเรียนให้อย่าถือตน
ไม่อวดและไม่บ่น..........แม้ทุกข์ทนไม่ทดท้อ

...ผู้แข่งในความเก่ง......เร่งบรรเลงถวายข้อ
กลโคลงแต่งแต้มต่อ.....ถวายหน่อกษัตริย์ไท้

...สุนทรมิหาญเทียบ.....ท่านกลับเงียบไม่สนใจ
เสร็จงานวัดโพธิ์ไซร้.....ล้วนข้อโคลงครูอี่นเขียน

...ครูภู่ยังยืนยัน...........กลอนแปดมั่นเสนอเพียร
แต่งตามสนุกเขียน.......หาใช่อวดเข้าแข่งขัน

...ยามหนึ่งนึกสนุก.......ครูจึงลุกขึ้นเขียนพลัน
นิราศเมืองสุพรรณ.......เช่นเรื่องล้อผจญภัย

...แต่งด้วยโคลงสี่ล้วน..เรื่องราวชวนฉงนใจ
เที่ยวเล่นเป็นเหตุนัย.....กลโคลงอ้างก็แต่งมี

...สี่ร้อยกว่าบทแล้ว......ประดุจแก้ววรรณกวี
นิราศเป็นโคลงสี่..........สนุกนำใช่อวดขัน

...ครูทำยิ่งกว่าสอน......เรื่องโคลงกลอนล้วนเลิศพรรณ
ถ่ายทอดอารมณ์ฝัน.....ฉันทลักษณ์เพียงเครื่องมือ

...ถนัดก็หยิบใช้..........ตามแต่ใจจักปรุงปรือ
ไม่แข่งไม่ยึดถือ..........ฉลาดกว่าเพื่อข่มใคร.

นิกุล/๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗ 
http://www.oknation.net/blog/mettapc/2014/05/16/entry-1

 

อ่านตอนต่อไป

สุนทรภู่ ยอดกวีชาวไทยผู้ได้รับยกย่องจากยูเนสโกว่าเป็นกวีเอกคนหนึ่งของโลก 
http://www.oknation.net/blog/mettapc/2014/05/25/entry-1

 

คลิป : วันสุนทรภู่/รายการ Book Guide ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2556 
http://shows.voicetv.co.th/book-guide/73567.html?page=19

โดย ni_gul

 

กลับไปที่ www.oknation.net