วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทเรียน โคลงสี่สุภาพ ประชาธิปไตยแบบไทยไทย


ชลเทพ    ปั้นบุญชู(นักประชาธิปไตยอิสระ)

      ตอนนี้เป็นนักวิชาการไม่ได้ครับ เพราะสั่งงดแสดงความคิดเห็น

เลยต้องมาทำบทเรียนภาษาไทยกับการเมืองไทยแทน

เสียงเงียบเพี้ยง ป่าช้า  ฉันใด
ไทยทั่วหมดอธิปไตย   เยี่ยงนั้น
บ่ยอมต่อกรวยไทย   บรรลัยสิ้น ชีวา
เราจึ่งช่วยจัดพร้อม     แต่งตั้ง นายก

 

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้(ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21)

 

คำว่า "เรา" หมายถึง สิ่งใด

โคลงบทนี้ ใช้ภาพพจน์ใดบ้าง เพราะเหตุใด จงอธิบาย

โคลงบทนี้ผู้แต่ง สะท้อนความคิดใด

เมื่อได้อ่านโคงบทนี้ ผู้อ่าน รู้สึกอย่างไร

 

 

 

โดย ส่องสร้างสังคม

 

กลับไปที่ www.oknation.net