วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิธีการเลือกตั้ง แก้การซื้อเสียง


หลังการทำรัฐประหาร คงมีการเลือกตั้ง คิดว่าคงไม่นาน 

แต่มีการเสนอว่าต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งในปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์บางอย่างได้

ในฐานะวิศวกร ขอเสนอแนวทางการเลือกตั้งไว้พิจารณาดังนี้

(แนวทางนี้ เป็นแนวทางที่เน้นการป้องกัน การซ์้อเสียง) วิธีการมีดังนี้

1. ให้พรรคการเมือง ส่วนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตามจำนวน สส. ที่มีได้ในสภาผู้แทนราษฏร นั่นคือทุกพรรค ส่งจำนวนเท่ากันหมด ถ้าจำนวน สส. เท่ากับ 500 คน ทุกพรรคก็ส่งห้าร้อยคน

2. ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน / หมู่บ้าน ที่มีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 2500 คน (หากน้อยกว่าให้รวมกัน เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 2,500 คน) เลือกตัวแทนของตัวเองขึ้นมา ชุมชน/หมู่บ้าน ละ 5 คน โดยเลือกจากผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทน จะมาจากพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้

3. ผู้ที่ได้รับการรับเลือกจากข้อ 2. จะรวมตัวกันในแต่ละตำบล และคัดเลือกตัวแทนของตำบลขึ้นมา โดยใช้อัตราส่วน 1 : 5 (ถ้ามีตัวแทนในตำบล 50 คน เลือกตัวแทนในระดับตำบลได้ 10 คน)

4. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในระดับตำบล ให้มารวมกันในระดับ อำเภอ และเลือกตัวแทนในระดับอำเภอ ในอัตราส่วน 1 : 5 เช่นกัน

5. ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับอำเภอ จะเป็นผู้มีสิทธิ์ ไปลงคะแนนเลือก สส. จากที่แต่ละพรรคเสนอมา และ ตัวแทน 1 คน สามารถเลือก สส. ได้ 5 คน

6. คะแนน ของ สส. แต่ละคน ทีได้จาก ข้อ 5. จะเป็นตัวชี้ว่าใครจะได้เป็น สส.

วิธีการเช่นนี้ น่าจะลดการซื้อเสียงได้ เพราะ ต้องซื้อหลายขั้นตอนมาก และในแต่ละขั้นตอนก็ไม่แน่ว่า จะซื้อได้หรือไม่ ได้ในชั้นต้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ในขั้นที่ 2 ดังนั้น ปัญหาการซื้อเสีียงจะลดลง

วิธีการนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากอยากนำไปใช้ หรือหากต้องการทราบรายละเอียด ก็ติดต่อมาได้นะครับ ที่ mppm345@hotmail.com

โดย 39step

 

กลับไปที่ www.oknation.net