วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

AEC กับ คนทั่วไป


AEC กับ คนทั่วไป


วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj)
 

 AEC จะเปิดในปี 2015 ซึ่ง เมื่อเปิดขึ้นในช่วงแรก คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจาก แต่ละประเทศ ก็ยังต้องเรียนรู้การเปิด AEC ยังต้องหาประสบการณ์ และ ข้อดีข้อเสีย กันอยู่

ซึ่งแต่ละประเทศ ทำตามข้อตกลงก็จริง แต่จะมีกำแพงสูงไว้ ที่เป็นกำแพงเพื่อปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศกัน ตอนนี้ ก็มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการบริหารจัดการ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กันไปหมดแล้ว และ ในแต่ละประเทศ จะใช้วิธีการค่อยๆ เปิด  ยกเว้นประเทศไทย กระมัง ที่รับหมดทุกอย่าง เปิดหมดทุกอย่าง ไม่มีการเตรียม กำแพงอะไรเลย... ร้องไห้
 
ในระยะแรก...
 
คนในประเทศ จะเห็น คนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ ประเทศรอบๆข้างเรา
พวกเขาเข้ามาเนื่องจาก ค่าแรงงานที่สูงกว่า ประกอบกับ การที่มีการกีดกันทางด้านบุคคล น้อยมากๆ
คนเก่งๆในประเทศเรา ที่เห็นแก่รายได้ส่วนตัว จะค่อยๆถูกดึงตัวไปประเทศเพื่อนบ้าน
คนต่างศาสนา จะเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจาก สภาวะเศรษฐกิจ และ การสนับสนุนจากศาสนา
 
ผ่านไปสัก 3-5 ปี...
 
งานผู้เชี่ยวชาญ จะมีตำแหน่งงานว่างเพิ่มมากขึ้น
เราจะได้ หมอ ใหม่ๆ พยาบาล ใหม่ๆ เด็กเพิ่งจบวิศวะ มาทำงาน เป็นต้น...
คุณภาพของการรักษาพยาบาล ลดลง เนื่องจากบุคคลากร มีความชำนาญ น้อยลง..
สินค้า แปลกๆ ใหม่ๆ จะเข้ามามากขึ้น... สินค้าเดิมๆของไทย ก็จะหายไปจากตลาดบ้างบางส่วน...
 
เริ่มการให้สิทธิเสรีภาพทางการย้ายถิ่นฐานในกลุ่ม ASEAN
ปัญหาทางด้านภาคใต้จะเริ่มหมดไป เพราะ เป้าหมายใหม่คือ การยึดทั้งประเทศไทย
(ข้อมูล: ณ ปัจจุบัน คนอิสาลามต่างประเทศ เรียกประเทศไทยทั้งประเทศว่า "รัฐปัตตานี" )
(ข้อมูล: คนอิสลาม ที่ก่อปัญหา เรียก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีตัวอักษรย่อว่า PSU ว่า Pattani State University )
 
 
ผ่านไปสัก 5-10 ปี
 
เศรษฐกิจ ในแต่ละประเทศจะเริ่มคงที่
เริ่มขยายเศรษฐกิจ ออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้เรียบง่ายขึ้น
 
คนที่อยู่ในประเทศไทยจะนับถือศาสนา อิสลาม อย่างน้อย 40-50 เปอร์เซ็นต์
จะมี สุเหล่า มัสยิด ทุกหมู่บ้าน
คน ศาสนาพุทธ จะเปลี่ยนศาสนา เป็น อิสลาม ค่อนข้างมาก และ น่าเป็นห่วง
ประเทศไทย ไม่สามารถพูดได้ว่า ประเทศไทยเป็น ประเทศพุทธศาสนา
ซึ่งปัจจุบัน ก็ได้เอา คำนี้ ออกจากหลักสูตรการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว
เกิดการย้าย จุดศูนย์รวมทางพุทธศาสนา ไปยังประเทศ ศรีลังกา
 
ผ่านไป 15-20 ปี
 
เริ่มรวม ASEAN ให้เป็นหนึ่งเดียว 
เศรษฐกิจเริ่มถดถอย
มีแผนงานการเริ่มการใช้เงินสกุลเดียว และ ถูกผลักอย่างรวดเร็ว
การปกครองของประเทศ มีการปรับเปลี่ยนอย่างมาก จนเราจินตนาการไม่ถึงในปัจจุบัน..
 
คนในประเทศเริ่มใช้เวลาเป็นเวลาส่วนตัว มากกว่าจะทำธุรกิจ
ASEAN จะกลายเป็น ชุมชนคนอิสลาม ที่ใหญ่ที่สุดของโลก
ศาสนาอิสลามจะเป็นศาสนา ประจำ ASEAN
จำนวนวัดในประเทศไทย ลดน้อยลงมากกว่า 50%
 
 
หลังจาก 20 ปีขึ้นไป...
 
อย่าถามถึงประเทศไทยเลย...
 
 
(จินตนาการ ส่วนตัวนะครับ)

โดย wbj

 

กลับไปที่ www.oknation.net