วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สองค่ายฯ..ในเจ็ดวัน...ยุทธการตามหาปลาตีน !!!!


นับถอยหลังเหลือเวลาในอายุราชการไม่ถึงสามปี

ทุกกิจกรรมที่ผ่านเข้ามา หรือทุกโอกาสที่ทำได้ ...จะไม่ยอมปล่อยมือ

ช่วงอาทิตย์แรกของปีการศึกษา.....จึงมีสองค่ายฯ ที่พาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม

นับเป็นความภาคภูมิใจของคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คัดเลือกเป็น 1 ใน 10 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่ส่งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเข้าร่วมพิจารณา กว่า40 โรงเรียน

มีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่าย”เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ทั้งหมด 77 คน

 

”อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร”มีแนวทางการดำเนินงานเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ

เป็นแหล่งฝึกอบรมและเผยแพร่  การสาธิตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บูรณาการกับการอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย

ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ มีทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

มีอาคารและสถานที่ที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

ภายในอุทยานฯ มีศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยนิทรรศการที่นำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ

 

สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟู มาตั้งแต่ปี 2537

ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนและการฟื้นฟูป่าชายเลนที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

กิจรรมดูนก ที่จะพบนกหลากหลายชนิดที่เข้ามาอยู่อาศัยและหาอาหรมากกว่า 100 ชนิด

ที่นี่จะพบนกประจำถิ่นที่หาดูได้ยาก เช่น นกหัวโตมลายู

หรือนกประจำถิ่นที่พบได้ตลอดปี และมีสีสันสวยงามอย่างนกกระรางหัวขวาน นกกระเต็นอกขาว นกจาบคาเล็ก

 

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติผสมผสานกับการปลูกพืช เช่น กก แฝก และธูปฤาษี

มีลักษณะคล้ายพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยใช้บำบัดน้ำเสียจากบ้านพักข้าราชการตำรวจค่ายพระรามหก

ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บนเนื้อที่ประมาณ 9.5 ไร่

ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วยความหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้  จะมีจิตสำนึก รู้รักษ์ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ และปลูกฝังให้เกิดผลในด้านความคิดกับคนอื่นๆต่อไป

.

.

 พิซซ่า

12 มิถุนายน 2557

ขอบคุณ เพลง เพื่อน จาก แต่งแต้มฝัน

โดย พิชช่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net