วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัญหาแรงงานเถื่อนมีรากเหง้าจากทุนนิยมโลก


                                          ปัญหาแรงงานเถื่อนมีรากเหง้าจากระบบทุนนิยมโลก

                ปัญหาแรงงานเถื่อน , ผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย   ฯ  อันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา “การค้ามนุษย์” นั้น   เป็นปัญหาใหญ่ในทุกภูมิภาคของโลก

                มันทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย

                เป็นปัญหาใหญ่ที่จะโยนให้ประเทศใดประเทศเดียว “รับผิด”  “รับชอบ”  “แก้ไข”  ไม่สำเร็จ    ทำนองเดียวกับปัญหาโลกร้อน , ปัญหาสภาพแวดล้อมโลก ฯลฯ

                ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง   มีหลายด้าน    บางด้านเกิดจาก “สงคราม” , จลาจลความไม่สงบ   แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการผลักดันของสัญชาติญาณเอาตัวรอดและแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น

                เมื่อสถานการณ์ดำรงชีวิตมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันมาก ๆ  และระดับการผลิตแบบทุนนิยมระหว่างสังคมประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง    ย่อมดึงดูดให้ผู้คนในสังคมที่รายได้ต่ำ ปัจจัยการสนองชีวิตทางวัตถุต่ำ  พยายามเข้าไปหางานทำในสังคมประเทศเพื่อนบ้านที่  การจ้างงานให้รายได้สูงกว่าในบ้านตนเอง  ละปัจจัยการสนองชีวิตทางวัตถุดีกว่า

                ทั้ง ๆ ที่   การลักลอบเข้าไปทำงานอย่างนั้น  มีโอกาสถูกกดขี่ขูดรีดสูง

                ทุกประเทศอย่ามาด่าว่ากันเลย  เพราะประเทศทุนนิยมทุกประเทศก็เจอปัญหาคล้าย ๆ กัน  และแก้ยาก  ทุกวันนี้ถ้าจะเอามาประจานกันแล้วก็สามารถทำได้ทั้งนั้น

                อย่างในสหรัฐอเมริกา   ก็เชิญกับปัญหาการลักลอบเข้าเมืองเข้าไปขายแรงงานราคาถูกไม่น้อยกว่าไทยหรอก

       การอพยพของชาวเม็กซิกันและอเมริกากลางไปสหรัฐฯ เป็น 1 ในปรากฏการณ์อพยพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่  คนเม็กซิโก 10% จากทั้งหมด 107 ล้านคนอยู่ในสหรัฐฯ และแรงงานเม็กซิโก 15% หรือ 1 ใน 7 ทำงานในสหรัฐฯ

               แรงงานเม็กซิกันก็เป็นต่างด้าว    สร้างความผาสุกให้อเมริกันชน    ชีวิตความเป็นอยู่ก็มิได้ทัดเทียมพลเมืองอเมริกัน    เรื่องราวผิดกฎหมาย , การค้ามนุษย์มีไม่น้อย  แต่  “อำนาจทุน” ที่กุมรัฐ    ก็ต้องปากว่าตาขยิบ    เพราะความจำเป็นความต้องการ “แรงงาน” รองรับการผลิตแบบทุนนิยมในประเทศของตน

                ประเทศไทยก็มีเติบโตทางการผลิตแบบทุนนิยม  มีการผลิตระดับแนวหน้าของโลกแล้วในบ่งภาคส่วน   ที่เด่นชัดก็คือสินค้าจากการประมง

                ทุกวันนี้กองเรือประมงไทยจับปลาไปทั่วเอเชีย    แล้วส่งมาทำการผลิตในประเทศไทย  ส่งเป็นสินค้าออกทั่วโลก    การผลิตของภาคการประมงไทย   ไม่ใช่การผลิตระดับประเทศอีกต่อไป  แต่กลายเป็นแหล่งผลิตระดับโลก   จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาล  ตั้งแต่การจับปลาจนถึงการผลิตอาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์แบบอื่น ๆ

                ปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาคการประมงและอาหารจากทะเล   จึงเท่ากับเป็นปัญหาระดับโลกระดับสากล    หากจะหวังพึ่งอำนาจรัฐไทยองค์กรเดียวมาแก้ปัญหา  ก็คงแก้ไขไม่ได้มากมายนัก

                เพราะรากเหง้าแท้จริงของปัญหามาจาก “ธาตุแท้ของทุนนิยมที่แสวงหากำไรสูงสุด”

                  

โดย ทองแถม-นาถจำนง

 

กลับไปที่ www.oknation.net