วันที่ พุธ กรกฎาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า 133 ประเทศรวมศรีษะ "ไม่เอาดอลล่าร์"


กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา133ประเทศแสดงจุดยืนไม่เอาดอลล่าร์

&ระเบียบโลกของสหรัฐฯ

 

มีการประชุมเมื่อกลางเดือนมิถุนายนนี้ที่ประเทศโบลิเวียของกลุ่มประเทศที่ กำลังพัฒนาเรียกว่า

G77 แต่ที่จริงรวมกันได้ 133 ประเทศ ที่ได้แสดงจุดยืนว่า

 

ไม่ยอมรับอิทธิพลที่เอาเปรียบโลกของ

- สหรัฐฯ

- อียู

- สภาความมั่นคงของสหประชาชาติ

- รัฐบาลเงาโลกนำโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

- องค์การค้าโลก

 

กลุ่มประเทศพวกนี้มีแนวโน้มว่าจะไม่เอาดอลล่าร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกอีกต่อไป

จะเห็นว่าการท้าทายสหรัฐฯและดอลล่าร์กระดาษมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เริ่มจากจีนและรัสเซียตกลงการค้ากันโดยการใช้เงินสกุลรูเบิ้ลและหยวน

และไม่เอาดอลล่าร์

ธนาคารของทั้งสองประเทศจะทะยอยลดการทำธุรกรรมการเงินที่ใช้ดอลล่าร์

 

กลุ่ม BRICS ได้ประกาศระเบียบการเงินโลกใหม่ โดยไม่มีดอลล่าร์

* (ผู้เขียน : BRICS เป็นอักษรย่อใช้เรียกกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอันประกอบด้วย

บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa))

 

ล่าสุดกลุ่มประเทศ G77 ซึ่งจริงๆแล้วมีสมาชิก133ประเทศได้ประกาศจุดยืนรวมไม่เอา

ระเบียบโลกใหม่ของ สหรัฐฯ และจะทะยอยไม่เอาดอลล่าร์ ซึ่งเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจ

สหรัฐฯไปในตัวนั่นเอง

 

แต่ข่าวการประชุมของ G77 นี้ สื่อกระแสหลักทางโลกตะวันตกไม่เล่นเลย ชี้ให้เห็นว่า

โลกเรากำลังแบ่งออกมาเป็นสองขั้วที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

thanong

1/7/2014

http://www.whiteoutpress.com/articles/2014/q2/133-g77-nations-vow-destroy-americas-new-world-order/

กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา133ประเทศแสดงจุดยืนไม่เอาดอลล่าร์ &ระเบียบโลกของสหรัฐฯ

มีการประชุมเมื่อกลางเดือนมิถุนายนนี้ที่ประเทศโบลิเวียของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเรียกว่าG77 แต่ที่จริงรวมกันได้133ประเทศ ที่ได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับอิทธิพลที่เอาเปรียบโลกของสหรัฐฯ อียู สภาความมั่นคงของสหประชาชาติ และรัฐบาลเงาโลกนำโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การค้าโลก กลุ่มประเทศพวกนี้มีแนวโน้มว่าจะไม่เอาดอลล่าร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกอีกต่อไป

จะเห็นว่าการท้าทายสหรัฐฯและดอลล่าร์กระดาษมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากจีนและรัสเซียตกลงการค้ากันโดยการใช้เงินสกุลรูเบิ้ลและหยวน และไม่เอาดอลล่าร์ ธนาคารของทั้งสองประเทศจะทะยอยลดการทำธุรกรรมการเงินที่ใช้ดอลล่าร์

กลุ่มBRICS ได้ประกาศระเบียบการเงินโลกใหม่ โดยไม่มีดอลล่าร์

ล่าสุดกลุ่มประเทศG77 ซึ่งจริงๆแล้วมีสมาชิก133ประเทศได้ประกาศจุดยืนรวมไม่เอาระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐฯ และจะทะยอยไม่เอาดอลล่าร์ ซึ่งเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯไปในตัวนั่นเอง

แต่ข่าวการประชุมของG77นี้ สื่อกระแสหลักทางโลกตะวันตกไม่เล่นเลย ชี้ให้เห็นว่า โลกเรากำลังแบ่งออกมาเป็นสองขั้วที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

thanong
1/7/2014

http://www.whiteoutpress.com/articles/2014/q2/133-g77-nations-vow-destroy-americas-new-world-order/

(ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Thanong Fanclub)

โดย คนเมืองพระชนกจักรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net