วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คสช.ติดดาบ ผู้ว่าฯ ดึงอำนาจจาก ตำรวจ คืน ให้ มหาดไทย


คสช.ติดดาบ ผู้ว่าฯ ดึงอำนาจจาก ตำรวจ คืน ให้ มหาดไทย คุมแก้ยาเสพติด

"พล.อ.ไพบูลย์" เตรียม ติดดาบ "ผู้ว่าฯ" แก้กม.ให้อำนาจผู้ว่าฯ นายอำเภอให้ความดีความชอบ

ในจังหวัดได้ มีอำนาจ เปรียบเป็นพ่อเมืองตัองดูแล ฝห้ มหาดไทย เป็นหลัก มีอำนาจ จากเดิม

อำนาจไปอยู่กับ ตำรวจ นักการเมือง วางแผน แก้ยาเสพติด 3 เดือน เห็นผล/ ยัน พล อ ประยุทธ์

ไม่พอใจผบงาน คสช. โพลล์ บอก 8.82 ไม่พอ ต้อง เต็ม 10

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบทบ./หน.ฝ่ายกม.และกระบวนการยุติธรรม คสช. เชิญ ผู้ว่าฯ

ทั่วประเทศ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ รองผอ.รมน. ผู้บังคับการตำรวจภูธร ปปส. สาธารณสุข กทม.

พัทยา ชลบุรี 1,350คน ประชุมให้นโยบายยาเสพติด ที่ สโมสร ทบ. วิภาวดีฯ โดยใช้เวลา

3 ชม.เต็ม

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า จะแก้กม.ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายอำเภอ เพื่อวามารุให้คุณ

ให้โทษ ให้ความดีความชอบ แก่ข้าราชการในพื้นที่ ในจังหวัดได้ เพราะ เปรียบเป็นพ่อเมืองตัองดูแล

มีอำนาจ เพราะเดิมอำนาจไปอยู่กับตำรวจ และนักการเมือง

พล.อ.ไพบูลย์ ได้กำหนดเวลา 3 เดือน ให้ทุกจังหวัด แก้ปัญหายาเสพติด อย่างเป็นระบบ ขั้นตอน

ครบวงจร โดยตนจะช่วยสนับสนุน เต็มที่ เพราะ วันนั้ ผู้ว่าฯ และ นายอำเภิ ก็พร้อมทำงานเต็มที่

"ผมไม่ได้ตาดโทษ ผู้วาฯ หรือ นาย อำเภอ. เพราะ อำนาจ ไม่ได้อยู่ ที่ ผู้ว่าฯ แต่ก็ขอตวามร่วมมือ

ทุกฝ้าย ในการแก้ปีญหายาเสพติด โดยผม จะให้ ก.มหาดไทย. เป็นแกนหลัก ในการแก้ปัญหานี้

ที่จะต้องมีการแก่ไข กฎระเบียบอะไร และกฏหมาย ด้านการเงิน ด้วย" พล.อ.ไพบูลย์ กล่าว

โดยในเดือน สค.-กย. จะมีการเรียกประชุม พูดคุยกันอีกครั้ง เพราะทุกปัญหาต้องเร่งแก้ไข

เมื่อถามว่า พอใจผลงาน คสช. ที่ทำงานมา เกือบ 2 เดือน หรทอ ราว 50 วัน แล้ว หรือไม่

พล.อ.ไพบูลย์


กลาสวว่า พล.อ.ประยุทธ์ หน.คสช.สั่ง คสช.เร่งทำงานหนัก ต่อ เพราะแม้โพลล์ ระบุประชาชน

พอใจ คสช. 8.82 จากเต็ม10 ท่านไม่พอใจ บอกว่า ต้องทำให้ได้ 10 เต็ม

คสช.ติดดาบ ผู้ว่าฯ ดึงอำนาจจาก ตำรวจ คืน ให้ มหาดไทย คุมแก้ยาเสพติด
"พล.อ.ไพบูลย์" เตรียม ติดดาบ "ผู้ว่าฯ" แก้กม.ให้อำนาจผู้ว่าฯ นายอำเภอให้ความดีความชอบ ในจังหวัดได้  มีอำนาจ เปรียบเป็นพ่อเมืองตัองดูแล ฝห้ มหาดไทย เป็นหลัก  มีอำนาจ จากเดิมอำนาจไปอยู่กับ ตำรวจ นักการเมือง วางแผน แก้ยาเสพติด 3 เดือน เห็นผล/ ยัน พล อ ประยุทธ์ ไม่พอใจผบงาน คสช.  โพลล์ บอก 8.82 ไม่พอ ต้อง เต็ม 10

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบทบ./หน.ฝ่ายกม.และกระบวนการยุติธรรม คสช. เชิญ ผู้ว่าฯทั่วประเทศ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ รองผอ.รมน. ผู้บังคับการตำรวจภูธร ปปส. สาธารณสุข  กทม. พัทยา ชลบุรี 1,350คน ประชุมให้นโยบายยาเสพติด ที่ สโมสร ทบ. วิภาวดีฯ โดยใช้เวลา 3 ชม.เต็ม

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า  จะแก้กม.ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายอำเภอ เพื่อวามารุให้คุณให้โทษ ให้ความดีความชอบ แก่ข้าราชการในพื้นที่ ในจังหวัดได้ เพราะ เปรียบเป็นพ่อเมืองตัองดูแล มีอำนาจ  เพราะเดิมอำนาจไปอยู่กับตำรวจ และนักการเมือง

พล.อ.ไพบูลย์ ได้กำหนดเวลา 3 เดือน ให้ทุกจังหวัด แก้ปัญหายาเสพติด อย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ครบวงจร โดยตนจะช่วยสนับสนุน เต็มที่ เพราะ วันนั้ ผู้ว่าฯ และ นายอำเภิ ก็พร้อมทำงานเต็มที่

"ผมไม่ได้ตาดโทษ ผู้วาฯ หรือ นาย อำเภอ. เพราะ อำนาจ ไม่ได้อยู่ ที่ ผู้ว่าฯ แต่ก็ขอตวามร่วมมือ ทุกฝ้าย ในการแก้ปีญหายาเสพติด โดยผม จะให้ ก.มหาดไทย. เป็นแกนหลัก ในการแก้ปัญหานี้ ที่จะต้องมีการแก่ไข กฎระเบียบอะไร และกฏหมาย ด้านการเงิน ด้วย" พล.อ.ไพบูลย์ กล่าว

โดยในเดือน สค.-กย. จะมีการเรียกประชุม พูดคุยกันอีกครั้ง เพราะทุกปัญหาต้องเร่งแก้ไข

เมื่อถามว่า พอใจผลงาน คสช. ที่ทำงานมา เกือบ 2 เดือน หรทอ ราว 50 วัน แล้ว หรือไม่ พล.อ.ไพบูลย์ 
กลาสวว่า  พล.อ.ประยุทธ์ หน.คสช.สั่ง คสช.เร่งทำงานหนัก ต่อ  เพราะแม้โพลล์ ระบุประชาชนพอใจ คสช. 8.82 จากเต็ม10 ท่านไม่พอใจ บอกว่า ต้องทำให้ได้ 10 เต็ม

(ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Wassana Nanuam)

โดย คนเมืองพระชนกจักรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net