วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พุทธมณฑลเชียงใหม่ หรือ ข่วงพระเจ้าล้านนา
จากเส้นทางริมคลองชลประทาน หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สนามกีฬา 700 ปีขึ้นไปทางเหนือ เขตติดต่ออำเภอแม่ริม ในพื้นที่ของ
เขตทหารมณฑลทหารบกฯเชียงใหม่ ถึงทางแยกไปห้วยตึงเฒ่าซ้ายมือ
ก่อนจะถึงกองพันสัตว์ต่าง ซ้ายมือริมคลองชลประทาน ก็จะเห็นศาสนสถาน
ที่สวยงาม พระเจดีย์เด่นเป็นสง่า มีทิวทัศน์ของดอยสุเทพฯอยู่เบื้องหลัง
ป้ายที่บ่งบอก"ข่วงพระเจ้าล้านนา" หรือพุทธมณฑลเชียงใหม่


กลุ่มศรัทธาของกองทัพบก ได้รวบรวมแรงศรัทธากันสร้างขึ้นเมื่อเร็วๆนี้
เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งใหม่ของพุทธศาสนิกชนในเมืองเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ
ในภาคเหนือ เป็นสถานที่ประชุมพลเพื่อประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ
ด้วยศรัทธาแรงนำของอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ที่จะสร้างพุทธสถานเอาไว้
เป็นพุทธบูชา และมรดกของแผ่นดินสืบไป

ด้านหน้าสถูปมีลานกว้างใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บริเวณใกล้ๆ
กันนั้นประดิษฐาน “พระเจ้าล้านนา” พระพุทธรูปทองเหลืองมารวิชัย ภายในซุ้มโขงแบบล้านนา
ตั้งอยู่บนพื้นยกสูง เพื่อเป็นพระประธานของมณฑลแห่งนี้ ลักษณะพุทธศิลป์สร้างให้ใกล้เคียงกับ
พระพุทธรูปแบบล้านนา โดยมีศาลาบาตร์อยู่ด้านทิศเหนือ
บริเวณไม่ไกลจากทางเข้านัก เราจะพบอาคารหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำ เชื่อมระหว่างฝั่งกับตัวอาคาร
ด้วยสะพานนาค เรียกว่า “ศาลาธรรม” ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ
ส่วนสระน้ำดังกล่าวเป็นการจำลองสระอโนดาตตามพุทธคติ ภายในศาลธรรมประดิษฐาน
พระเจ้าทันใจ พร้อมซุ้มโขงและแท่นแก้วข่วงพระเจ้าล้านนาแห่งนี้ ได้ถวายให้กับแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

ปัจจุบัน “ข่วงพระเจ้าล้านนา” อยู่ในความดูแลของกองทัพบก
จุดเด่นด้านหน้าคือ พุทธมหาเจดีย์ข่วงพระเจ้าล้านนา เจดีย์แบบล้านนาประยุกต์
พุทธมณฑลแห่งนี้จึงเป็นแบบล้านนาสถาปัตย์กรรมประยุกต์ แบบร่วมสมัย

ด้านในของข่วงพระเจ้าล้านนา มีอาคารเล็กๆ ประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถต่างๆ
เป็นการจำลอง “สังเวชนียสถาน” ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้ที่นี่
ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เป็นต้น ข่วงแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานมานี้
และเปิดให้ผู้มาเยือนได้เที่ยวชมนมัสการ


นอกจากนี้ด้านหน้าลานด้านทิศเหนือ ยังได้สร้างศาลาเรือนไม้่สักขนาดใหญ่
ไว้เป็นที่ประกอบพิธี และ กิจกรรม ที่พัก ที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วย
 

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net