วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ในหลวงโปรดเกล้าฯรธน.ชั่วคราวแล้ว-รวม48มาตรา


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ทรงลงพระปรมาภิไธย แล้ว

วันนี้ เวลา 16.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ในโอกาสนี้ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ พ.อ.ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์ ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ล่าสุด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว เมื่อเวลา 19.40 น. ที่ผ่านมา โดยมีทั้งหมด 17 หน้า ประกอบด้วย 48 มาตรา

ทั้งนี้ ในมาตรา 6 กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกิน 220 คน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคําแนะนํา ขณะที่ มาตรา 19 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี คนหนึ่ง ตามมติของ สนช. และรัฐมนตรีอื่นอีกจํานวนไม่เกิน 35 คน ตาม ที่นายกรัฐมนตรี ถวายคําแนะนํา ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ ในมาตรา 28 ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกิน 250 คน ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 42 ยังกำหนดให้ คสช. คงอํานาจหน้าที่การปฏิบัติการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นี้

 อ้างอิง

 http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=553272

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net