วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตามหา ผอ.ในฝัน


ตามหา ผอ.ในฝัน
****************

...ที่การศึกษาไทยตกต่ำ เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก อ่านไม่เป็นเขียนไม่เป็นกันก็มากยิ่งกว่า อีกทั้งไม่รักการอ่านก็ยิ่งยากจะพัฒนาเสริมสร้าง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคิดวิเคราะห์เจาะลึกในแก่นสารชีวิตและผลึกปัญญา เพราะยังห่างไกลนัก ก็ไม่แปลกหรอกที่ผลคะแนนการทดสอบเอ็นทีและโอเน็ตวิชาสำคัญๆ จึงยังมิอาจก้าวข้ามร้อยละห้าสิบได้ และก็มิอาจจะวาดฝันถึงคุณภาพชีวิต หน้าที่พลเมือง และจริยธรรม
...สาเหตุสำคัญที่เป็นดั่งนั้นก็เพราะเรามีผู้บริหารที่เปล่ากลวงคุณภาพเป็น จำนวนมาก ทั้งระดับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สำนักการศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา เมื่อผู้ไร้สภาพเหล่านี้ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและแม่นตรงทางวิชาการ ขาดวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ขาดอุดมการณ์ในการทำงาน และซ้ำบางรายยังบกพร่องจริยธรรมอีกด้วยแล้ว ก็มิอาจบริหารและจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามที่พึงประสงค์ได้ การดำเนินการแก้ปัญหาหลายเรื่องก็มักเป็นการเพิ่มปัญหา เพิ่มงานที่ไม่เป็นประโยชน์จริงแท้ ได้แต่สร้างภาพและแฟ้มงานขยะไปวันๆ เมื่อขยะงานโครงการต่างๆ จากระดับเขตพื้นที่และสำนักการศึกษาถูกส่งถึงโรงเรียนและบริหารจัดการโดย ผอ.ที่ไร้คุณภาพดังกล่าว เรื่องของเรื่องมันก็จึงรกไปด้วยงานขยะทางวิชาการ ซึ่งมิได้เกิดผลอันควรค่าจริงแท้แก่เด็กๆ
...ถ้าโรงเรียนใดยังพอมีคุณครูที่มีคุณภาพและคุณธรรมอยู่บ้างก็ยังพอประคับ ประคอง แต่ถ้าโรงเรียนใดมีครูที่เป็นคนประเภทเดียวกันกับผู้บริหารก็ไม่ต้องคาดหวัง อะไร นอกจากจะได้แค่ภาพฉาบฉวยที่ผลิตซ้ำในทำนองเดียวกัน

...ในชีวิตที่เหลืออยู่ของผม ผมเฝ้าตามหา ผอ.ในฝัน ทั้งในระดับ ผอ.โรงเรียน ผอ.เขต และ ผอ.สำนักฯ คนที่ "ใช่" โดยหวังจะได้ร่วมเกื้อกูลสติปัญญาเพื่อสร้างเสริม สร้างสรรค์ และพัฒนาการศึกษาที่แม่นตรงต่อ "ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษา (มาตรา ๖) ซึ่งผมก็ได้พบบุคคลเหล่านั้นอยู่บ้างเหมือนกัน แต่พบน้อยเหลือเกิน
... ผอ.ในฝันของผมไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรมากหรอกครับ ขอเพียงเป็นคนดีที่มีอุดมการณ์เพื่อการศึกษาอย่างจริงใจ มีองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ทางวิชาการที่แม่นตรงต่อหัวใจสำคัญของแต่ละสาระ วิชา พร้อมร่วมทำใน ๔ ข้อต่อไปนี้
...(๑) เด็กๆ อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% ยกเว้นเด็กที่บกพร่องการเรียนรู้
...(๒) จัดการเรียนการสอนให้แม่นตรงต่อ "ตัวชี้วัด" ของทุกสาระวิชา
...(๓) สร้างสรรค์โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการอ่านและใฝ่เรียนรู้อย่างแท้จริง
...(๔) สร้างเสริมการเรียนรู้ผ่านสุนทรียะและพลังแห่งความสุข ทั้งครูและเด็ก

...ทั้ง ๔ ข้อที่กล่าวนี้จะครอบคลุมทุกเรื่องที่เป็นมาตรฐานหลักสูตร และรวมถึงจะตอบสนองโครงการต่างๆ ที่ท่านทำๆ กันอยู่อย่างครบถ้วนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพียงแต่ท่านจะต้องหยุดและวางการทำงานตามกิจกรรมโครงการ (ที่เป็นเพียงพฤติกรรมสร้างภาพ) เหล่านั้นลงเสียก่อน ท่านจึงจะมีเวลามาลงลึกกับกิจกรรมที่แม่นตรงทั้ง ๔ ข้อ และสามารถดำเนินการให้เกิดสัมฤทธิผลจริงแท้

...มีอยู่ที่ไหนบ้างครับ ผอ.ในฝันคนนั้น ใครพบท่านช่วยบอกหน่อยเถอะครับ หรือหากตัวท่านเองเป็น ผอ.คนนั้น และมีความปรารถนาจะร่วมสร้างสรรค์การศึกษาในแบบที่ "ใช่" ดังกล่าวมา ก็สื่อสารกันได้เลยนะครับ จะเป็นในที่โล่งแจ้งช่อง "ความคิดเห็น" หรือในช่อง "ข้อความ" ส่วนตัวก็ได้ครับ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

ขอบคุณแทนเด็กๆ ล่วงหน้า...

ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ทุ่งสักอาศรม เสาร์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
 

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net