วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถ้าผมเป็น ผอ.


ถ้าผมเป็น ผอ.
%%%%%%

...จากบทความโพสต์ก่อนหน้าที่ผมให้ชื่อเรื่องว่า "ตามหา ผอ.ในฝัน" นั้น มีบางเสียงสะท้อนถามมาว่า ถ้าผมเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผอ.สำนักการศึกษา หรือ ผอ.โรงเรียน ผมจะทำอะไรบ้าง, ตอบได้ทันทีเลยครับ, ไม่ว่าผมจะเป็น ผอ.เขตฯ หรือ ผอ.สำนักฯ หรือ ผอ.โรงเรียนก็ตาม ผมจะต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหาพื้นฐานต่อไปนี้ และทำในเรื่องที่แม่นตรงต่อไปนี้ทันทีครับ

...ปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาในวันนี้ไม่มีอะไรมาก ก็แค่ปัญหาพื้นๆ เดิมๆ ที่ครูและผู้บริหารมิได้แก้ไขจริงจัง หากแต่กลับสร้างปัญหานั่่นนี่ให้นุงนังเพิ่มเข้ามาแบบหาเหาใส่หัวตัวเองมิ ได้หยุดมิได้หย่อนต่างหาก แล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นบ่วงแร้วที่รัดคอให้ดิ้นไม่หลุด สลัดไม่ได้ ทุรนทุรายอยู่กับบ่วงกรรมที่ตนต่างเป็นผู้ร่วมก่อ

...ก็คือปัญหาที่บอกกล่าวกันมาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า เด็กๆ จำนวนไม่น้อยยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือพวกที่อ่านออกเขียนได้ครูก็ยังไม่สามารถสอนให้เกิดสัมฤทธิผลตาม "ตัวชี้วัด" และปัญหาในด้านพฤติกรรม การเรียนการสอนปัจจุบันยังไม่สามารถนำพาหรือพัฒนาเด็กๆ ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างจริงแท้


...เรื่องนี้, ในเส้นทางที่ผมเดินทางพบครูและผู้บริหารเกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศ ผมก็ได้ยืนยันและได้พยายามสื่อสารช่องทางแก้ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ มาตลอดว่า ทั้งผู้บริหารและครูจะต้องแม่นตรงต่อหัวใจสำคัญของปัญหา และจะต้องตั้งธงแห่งเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันดำเนินการใน ๔ ข้อต่อไปนี้
...(๑) จัดการเรียนการสอนแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้บรรลุผลจริงจังเป็น อันดับแรกก่อนที่จะแก้ปัญหาอื่นๆ เพราะถ้าเด็กๆ ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็ไม่อาจใช้ภาษาเป็นเครื่องมือรับสารและสื่อสารในวิชาอื่นใดได้
...(๒) จัดการเรียนการสอนให้แม่นตรงต่อ "ตัวชี้วัด" ของทุกสาระวิชา อย่าเสียเวลาวอกแวกกับกิจกรรมโครงการใดๆ อยู่เลย เพราะถ้าการเรียนการสอนบรรลุสัมฤทธิผลตัวชี้วัด ก็หมายถึงบรรลุเจตนารมณ์ของมาตรฐานหลักสูตรอย่างครบถ้วนแน่นอน
...(๓) สร้างสรรค์การเรียนการสอนให้เด็กๆ รักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ เพราะว่าความรักการอ่านจะนำพาให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่ตนปรารถนาได้มากกว่าที่ครูสอน ซึ่งก็จะเบาแรงครูได้มิใช่น้อย หลังจากนั้นครูก็จะได้ทำหน้าที่แค่ผู้กระตุ้นเร้าการศึกษา ผู้จุดประกายความคิดอ่าน และผู้สร้างเสริมแรงบันดาลใจ ให้เด็กๆ แต่ละคนมีวิถีและความงอกงามเป็นของตนเองต่อไป
...(๔) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในสามข้อข้างต้นผ่านสุนทรียะและพลังแห่งความ สุข ทั้งครูและเด็ก ด้วยศรัทธาและความเชื่อร่วมกันว่า
...สุนทรียภาพแห่งชีวิต
คือเข็มทิศนำทางสร้างสรวงสวรรค์
มนุษย์งามจากจิตใจเป็นสำคัญ
โลกนี้สันติสุขได้ด้วยใจคน

...ทั้ง ๔ ข้อที่กล่าวนี้จะครอบคลุมทุกเรื่องที่เป็นมาตรฐานหลักสูตร และรวมถึงจะตอบสนองโครงการต่างๆ ที่ท่านทำๆ กันอยู่อย่างครบถ้วนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพียงแต่ท่านจะต้องหยุดและวางการทำงานตามกิจกรรมโครงการ ที่ต่างก็รู้ๆ เห็นๆ กันอยู่ว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นเพียงกิจกรรมสร้างภาพ

...รวมถึงจะต้องลดทอนภาระงานต่างๆ กิจกรรมการอบรมต่างๆ ที่มิได้แม่นตรงต่อเป้าหมาย ๔ ข้อข้างต้นนี้ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแผนการสอน วิธีสอน และระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สะสางและขจัดภาระงานที่เป็นขยะในโรงเรียนและหน่วยงานทิ้งเสียให้หมดสิ้น เพราะว่าภาระงานขยะเหล่านั้นล้วนทำให้ครูและโรงเรียนอ่อนล้าโรงแรง เปล่าเปลืองวันเวลาไปมิใช่น้อย

...ผมจะทำแค่นี้แหละครับถ้าผมเป็น ผอ. หรือใครว่า ๔ ข้อนี้ไม่ใช่ ก็มาพิสูจน์กันด้วยการลงมือทำ เดิมพันกันด้วยหัวใจและจิตวิญญาณเลยครับ
 
ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ทุ่งสักอาศรม ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net