วันที่ พุธ กรกฎาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: พระมาก่อนสติเสมอ ไม่ใช่สติมาก่อนพระ


บทกวีทิพย์ :: พระพุทธเจ้ามาก่อนสติเสมอ.....พระสติ พระมาก่อนสติ ไม่ใช่สติมาก่อนพระ

เทศน์ 4 ธรรมาสน์เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4.......

ชัย แสงทิพย์ 085-1637455 
ระหว่างอ.คุณแม่เกษร สุทธจิตฯ-อ.ชัย แสงทิพย์-อ.บอล-อ.ษา เมื่อ 15/6/2552......

kaysornnippan: What is so importance in Ma ha Sti Puttarn 4 L Chai ?
Chai Sangthip: ก็ตัวสติ รู้เท่าทันผัสสะครับ
kaysornnippan: Not really good answer !
Try again
Chai Sangthip: กำหนดรู้ก็คือการปล่อยวาง จบลงตรงนั้นเลย เดี๋ยวนั้น
kaysornnippan: Still not good for you 1
Now Ball answer the better one
ฉัน: HAVING PRAS INSIDE YOUR JIT ALL THE TIME
IS VERY BIGGEST MA HA STI
kaysornnippan: L Chai what do you think of L Ball answer ?
Chai Sangthip : .....(ตอบไม่ทัน ทุกอย่างเร็วมากๆ)......
kaysornnippan: A lot of People have sti but no Pra in Jit they do not progressing in Dhamma.
Chai Sangthip: มีสติก็มีปัญญา คนมีสติก็มีศีล สมาธิปัญญาอยู่แล้วก็เท่ากัับเป็นพระ มีพระอยู่ในตัวอยู่แล้ว ไม่มีตัวสติ ศีล สมาธิ ปัญญาก็ไม่มีอะไรเลย คือไม่มีพระ ใช่ไหมครับ
kaysornnippan: Normally we all have sti but no Pra in their mind.
Punya are thinking of Pra Ruttanatri.
Chai Sangthip: สติก็มีสัมมาสติ กับมิจฉาสติด้วยใช่ไหมครับ เหมือนสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิ
kaysornnippan: Pra has to come before Sti !
Chai Sangthip: กรุณาอธิบายด้วยครับ
ฉัน: Sti everyone has it because they know they do anything
right?

kaysornnippan: What come first before Pra Dhamma ? L Chai

ChaiSangthip : .......(ตอบไม่ทันอีก ใจอยากจะตอบว่า สติ ส่วนในความคิดคำตอบของบอลข้างต้นก็ OK ครับ)......
ฉัน: they know they do anything
kaysornnippan: Sti we all have it at birth.

ฉัน: even do bad do good not do anything
that means everyone has sti
right?
kaysornnippan: Knowing Pra in Jit Jai is the most Sti Punya of all !
ฉัน: It is complete answer.......
kaysornnippan: You will never do bad things if you have Pra in your Jit Jai and Pra will also reminding you not to do any stupid thing.
Chai Sangthip: เราจะรู้ไหม อย่างไรว่ามีพระอยู่ในใจเราองค์ไหนบ้าง
kaysornnippan: If you do not know Pra in Jit Jai means you have no STI....
No Pra No Sti No Samati and No PUNYA !.....
Chai Sangthip: แล้วที่ว่าทุกคนมีสติจะไม่ขัดกันหรือครับ
ฉัน: I think that is Logy sti
kaysornnippan: How can we Kud(คิด-Think หรือ Kid ??....L Chai) if we have Pra is Better having Sti ?
Sti with body is not better Sti with Pra Ruttanatri !
Pra Ruttanatri in your mind is the most Sti Smati Punya of all !!!!!!......
Chai Sangthip: ผมคิดว่าผมเข้าใจแล้วที่คุณแม่พยายามอธิบาย
ฉัน: Yes I also have more Punya whenever you tell anything in Dharma
kaysornnippan: I have waited so long to tell you this. Most people do not know !
Chai Sangthip: ทำตัวเราให้เป็นพระได้ก็เป็นคนมีสติปัญญาพร้อมสมบูรณ์ทำอะไรไ่ม่มีผิดพลาดถูกต้องหมด
kaysornnippan: Thinking of Pra is much better thinking of yourself !!!!!......
ฉัน: PRA WILL CONTROL BODY SPEECH MIND OR EVEN SPRITE RIGHT?
kaysornnippan: We will have to be Loog Pra first because we are not that good.
ศิรกาญจน์ โพธิพัฒน์: ถ้าเราไม่มีพระเราจะทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
Chai Sangthip: ผมกำลังพยายามทำอยู่ครับ ผมเอารูปพระบรมบิดามาไว้ที่โต๊ะทำงานเลย
kaysornnippan: Very good Loog Ball you can work for Pra Now.
ศิรกาญจน์ โพธิพัฒน์: พระจะต้องอยู่ที่ในใจเราเท่านั้น
เพราะจิตใจเราควรยึดติดกับพระใช่ไหมคะ
kaysornnippan: Pras should be your in Jit jai ALL THE TIME.
ฉัน: PRA INSIDE US AND WE ARE INSIDE PRA CAN INCREASE IN BOON BARAMEE TO HELP ALL BEINGS , IS IT CORRECT?
kaysornnippan: Yes if you have(not....L Chai) Pra then where is Kiles will come.......
ศิรกาญจน์ โพธิพัฒน์: ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว พระก็ควรอยู่กับเราให้ท่านนำเราใช่ไหมคะ
kaysornnippan: Naturally ! you know Pra or not we Atitarn Pra Are in with us until we die.......
ฉัน: THAT IS VERY WISDOM WAY.....
ศิรกาญจน์ โพธิพัฒน์: i see
kaysornnippan: You should tell everyone to Pavana to All Pra every your breathing = good Samati or good charn.
ฉัน: I WILL NOT FORGET
ศิรกาญจน์ โพธิพัฒน์: yes this is good news
kaysornnippan: Good night friends in Dhamma !
ฉัน: GOOD DAY MOM
ศิรกาญจน์ โพธิพัฒน์: really wonderful news
today i so exciting
Chai Sangthip: ราตรีสวัสดิืครับคุณแม่ บอล น้องษา
kaysornnippan: I will try to correct new Web
ฉัน: GOOD NIGHT LOONG AND N SA
ศิรกาญจน์ โพธิพัฒน์: ค่ะ ลุงชัย
Chai Sangthip: Good Night C U again........

ชัย แสงทิพย์ 085-1637455(chaisangthipnippan@gmail.com) Date : 2009-06-16 07:03:48 IP : 58.8.152.173

kaysornnippan@gmail.com

What come first before Pra Dham ?

Not Sati ! but Lord Father Buddha comes first ..... Punya knowing that Pra Buddha Jow has to come in your mind first so you will have SUTTA for SATI doing the nice things with Sil 5, SMATI + VIPASSANAYARN for The real Happiness Nibbana.

kaysornnippan@gmail.com Date : 2009-06-17 07:46:58 IP : 68.73.117.12

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

บทกวีทิพย์ :: พระพุทธเจ้ามาก่อนสติเสมอ!!!......พระสติ พระมาก่อนสติ ไม่ใช่สติมาก่อนพระ

๐ อะไรมาก่อน"พระธรรม"จำให้มั่น "สติ"นั้นก็ไม่ใช่อะไรหนอ?

คือ"สัมมาสัมพุทธเจ้า"ที่เฝ้ารอ- "ลูก"เกิดก่อก้าวเดินดำเนินตาม.....

คือ"ปัญญา"ว่า"พุทธะ-พระมาก่อน" ใน"จิต"ตอนงามตาอะร้าอร่าม

จะเกิด"ศรัทธา-สัมมาสติ"ดำริงาม ให้ทำตาม"ธรรม-ความดี"ฉวีวรรณ!!!....

คือ"ศีลห้า-สมาธิ-วิปัสสนา- ญาณ"โสภาพราวเพริศงามเฉิดฉัน

สู่"บรมสุข-พระนิพพาน"ชั่วกาลพลัน "ด้วยแสงทิพย์อริยธรรม์"หนึ่งนั้นเอยฯ.....

(ร้อยกรองตามคำสอนของอ.คุณแม่เกษร สุทธจิตฯ)

www.buddha-dhamma.com

Chai Sangthip's photo.
Chai Sangthip's photo.

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net