วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การบินไทยสไมล์กับท่าอากาศยานดอนเมือง


ไทยสมายล์จัดพิธีเปิดทำการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันนี้ (วันที่ 8 สิงหาคม 2557) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จัดพิธีฉลองไทยสมายล์แอร์เวย์เพิ่มบริการและเปิดทำการบินที่ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยมี เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการรองกรรมการผู
้อำ นวยการใหญ่สายการพาณิชย์ การบินไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร้อยตรีอนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน นายวรเนติ หล้าพระบาง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ฝ่ายบริหารการบินไทย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ บริเวณโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ ผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ไทยสมายล์แอร์เวย์ จึงได้เพิ่มบริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยทำการบินใน 3 เส้นทาง ดังนี้

1. เส้นทาง ไป – กลับ ดอนเมือง – เชียงใหม่ วันละ 3 เที่ยวบิน
2. เส้นทาง ไป –กลับ ดอนเมือง – ขอนแก่น วันละ 3 เที่ยวบิน
3. เส้นทาง ไป – กลับ ดอนเมือง – ภูเก็ต วันละ 2 เที่ยวบินเพื่อเป็นการต้อนรับการเพิ่มบริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไทยสมายล์แอร์เวย์ จึงได้จัดโปรโมชั่น บัตรโดยสารราคาพิเศษเที่ยวเดียวบินสู่เชียงใหม่ หรือ ขอนแก่น ราคาเริ่มต้น 990 บาท และบัตรโดยสารราคาพิเศษเที่ยวเดียวบินสู่ภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 1,090 บาท เปิดให้สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2557 และเดินทางระหว่างวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งบัตรโดยสารราคาพิเศษดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว และในโอกาสเดียวกันนี้ ไทยสมายล์ ขออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสาร ของไทยสมายล์ ใน3 เส้นทางบินดังกล่าว ก่อนวันที่ 1.สิงหาคม 2557 ที่ไม่สะดวกเดินทางไป – กลับ จากท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถยกเลิกการเดินทางหรือคืนบัตรโดยสารได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และสามารถเปลี่ยนการเดินทาง ไป – กลับ จากสุวรรณภูมิ กับเที่ยวบินของการบินไทยได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งและดูรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.comและwww.thaismileair.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่THAI Contact Center 02-356-1111(ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

โดย ท่านทูตเนม

 

กลับไปที่ www.oknation.net