วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วัด IQ ด้วยแบบทดสอบลองกำลังสมองครับ


Screen en

 

ลองกำลังสมองหน่อยครับ


IQ test: https://memorado.com/iqtest?r=134#.U-EPGITzMtp.facebook

คนปกติจะมี I.Q.เฉลี่ยเท่าไหร่
การจะรู้ระดับสติปัญญาจะต้องใช้แบบทดสอบวัดสติปัญญา
การแบ่งระดับเชาว์ปัญญา
140 ขึ้นไป อัจฉริยะ ฉลาดมากที่สุด (very superior)
120 - 139 ฉลาดมาก (superior)
110 - 119 ฉลาดกว่าระดับปกติ (higher average)
90 - 109 ฉลาดปานกลาง หรือระดับปกติ (average)
80 -89 ต่ำกว่าปกติ (low average)
70 -79 คาบเส้นปัญญาอ่อน (borderline mentalretardation)
ต่ำกว่า 70 ปัญญาอ่อน (mental ratardation)

 

ผมได้ ๑๒๘ ครับ

โดย สิงห์นอกระบบ

 

กลับไปที่ www.oknation.net