วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ศีลใจ


 

๐ "รักษาศีลข้อเดียวได้-ไปนิพพาน"    ไม่ช้านานก่อนวอดวายตายเป็นผี

รักษาไว้"ศีลใจ"จะได้ดี    "ศีลใจ"นี้ดีนักแลฯเป็นแน่นอน

"ศีลใจ"คือ"รักษาใจให้บริสุทธิ์    เป็นจิตพุทธ"สุขภิญโญสโมสร

"ใจเป็นศีล-ศีลเป็นใจ"ไม่อาทร    ไม่เดือดร้อน"ศีลรักษาวาจา-กาย"

"จิตเป็นนาย-กายเป็นบ่าว"ทุกเช้าค่ำ    "การกระทำ-วาจา"ว่าสมหมาย

เพราะ"จิตดี"-กาย-วาจา"พาสบาย    หาก"จิตร้ายต้องทนทุกข์"ไม่สุขเลย!!!

"จิต-รู้สึก-รู้คิด-รู้จำ-รู้สัมผัส"     "จิตเด่นชัดเหมือนลิง"ไม่นิ่งเฉย

"คุมกาย-วาจา"ไว้ให้ชื่นเชย    สุขเสบยเพราะ"ศีลใจ"วิไลวรรณ!!!

"ศีลใจคือศีลห้า"บรรดาศีล    ไร้ราคิน"กำจัดทุกข์ให้สุขสันต์"

"คือศีลแปด-ศีลสิบ"หยิบใช้กัน   "ศีลพระปาฏิโมกข์"นั้นก็อันเดียว!!!

หมายถึงทั้ง"กุศลธรรมกรรมบถ"    รวมทั้งหมดแสนเปรื่องปราดฉลาดเฉลียว

คือ"ศีลใจ"หากใจถึงเป็น"หนึ่งเดียว"    ที่ยึดเหนี่ยวทั้ง"กายา-วาจา-ใจ"!!!

คือ"ละชั่ว-ทำดี"ใจมีศีล-    ธรรมอาจิณ"พระนำทาง"สว่างไสว

"คิดถึงพระและนิพพาน"เบิกบานใจ    "แผ่เมตตาสามโลกไกล"ไปทุกกาล!!!

"ใจเป็นศีล-ศีลเป็นใจ"ใสสะอาด    ก้าวขึ้นบาท"สมาธิ-สติ"หาญ

"เจริญสติวิปัสสนา-ปัญญาญาณ    สู่มรรคผลนิพพาน"กลับบ้านเดิม!!!

"ศีล-สมาธิ-สติมาปัญญาเกิด    สติเตลิดปัญญาหาย"ทุกข์กายเพิ่ม"

"สติมา-ปัญญาดี"มีเพิ่มเติม   "คิดถึงพระ"พระช่วยเพิ่มส่งเสริมบุญ

"ศีลใจ"พร้อมน้อมนำ"ทำดีตลอด"    เป็นเยี่ยมยอดด้วย"จิตพุทธ"พระอุดหนุน

"ศีลใจ"ดีมี"ปัญญา-เมตตา"คุณ    จิตการุณย์"รับแสงทิพย์นิพพานัง"

อีก"พระเจ็ดพระองค์"ดำรงมั่น    เสริมชีวันชื่นชมได้สมหวัง

"กลับนิพพานชาตินี้"จิตจีรัง-    เข้าถึง"ฝั่งพระนิพพาน"สำราญเอยฯ....

 

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

chaisangthip@www.com

www.buddha-dhamma.com

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net