วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รวม 2 วัน จ.สุรินทร์มีผู้เสนอชื่อรับการสรรหาเป็น สปช.จ.สุรินทร์แล้ว 6 คน


23 ส.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สุรินทร์ มี ดร.บุษราภรณ์ ปรากฏรัตน์ ได้เดินทางไปเสนอชื่อตนเอง เพื่อรับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ.สุรินทร์ โดยรวม 2 วันที่ จ.สุรินทร์เปิดรับการเสนอชื่อมีผู้เข้าเสนอชื่อรวม 6 คน

โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ.สุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.สุรินทร์ นางอรอุมา วชิรประดิษฐพร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รอง ผวจ.สุรินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สุรินทร์ นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ นายก อบจ.สุรินทร์ นางลาวัลย์ งามชื่น ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2557 เพื่อหาข้อสรุปถึงแนวทางการสรรหา สปช.สุรินทร์ และตกลงใช้วิธีการให้บุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาใน จ.สุรินทร์ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่ประสงค์เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ โดยแสดงความจำนงด้วยการเสนอชื่อ โดยกรอกแบบคำรับรองบุคคลตามแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ แล้วนั้น

เมื่อวาน(22 ส.ค.57) ซึ่งเป็นวันแรก มีผู้เสนอชื่อทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ อดีต ผู้สมัคร สว.สุรินทร์ รศ.ศิริพร สุเมธารัตน์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้สมัคร สว.สุรินทร์ นายปริญญา กรวยทอง ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้สมัคร สว.สุรินทร์ และ นายประสงค์ สุภาสัย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้สมัคร สส. และ สว. สุรินทร์ และแกนนำ กปปส.สุรินทร์

ส่วนวันนี้(23 ส.ค.57) มีผู้เข้าเสนอชื่อ 2 ราย คือ นายพิเศก สุขแน่น เกษตรกร และ ดร.บุษราภรณ์ ปรากฏรัตน์ ข้าราชการ โรงพยาบาลสังขะ นักวิชาการด้านสาธารณสุข และการจัดการชุมชน ที่คลุกคลีกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเดินทางมาเสนอชื่อด้วยตนเอง

การเปิดรับการเสนอชื่อดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 26 ส.ค. ตามที่ กก.สรรหา สปช.สุรินทร์ได้ประกาศไว้ หลังจากนั้น จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่ได้เสนอชื่อไว้ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 5 คน เพื่อให้ คสช. พิจารณาคัดเลือกให้เป็น สปช.จ.สุรินทร์ เพียง 1 คน ต่อไป.

ข่าว/ภาพประกอบ/ที่มา : สุรินทร์โพสต์ http://www.surinpost.com/?p=2764

โดย ถ้วยกาแฟ

 

กลับไปที่ www.oknation.net