วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โอกาสของชาวพัทยาในการมีส่วนร่วมการออกแบบเมือง บทสรุปผลสัมภาษณ์ ฐาปนา บุณยประวิตร


เครดิตภาพ ภาพข่าวขวามือ จาก ASTV ผู้จัดการรายวัน , เดลินิวส์ , Nation TV

ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ

 

โอกาสของชาวพัทยาในการมีส่วนร่วมการออกแบบเมือง บทความสรุปผลการสัมภาษณ์ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการ สถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

Smart Growth Institute/ thapana.asia@gmail.com/

            http://www.asiamuseum.co.th/     http://www.smartgrowthasia.com     

                 http://www.facebook.com/smartgrowththailand

 

ในการสัมภาษณ์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล PPTV HD ช่อง 26 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ได้ชี้ให้เห็นว่า อาคารสูงเจ้าปัญหาของเมืองพัทยานั้น หากมองในอีกแง่ มัน อาจจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญของชาวพัทยาที่จะได้ร่วมกันวางผังและออก แบบเมือง

 

นับ เป็นเรื่อง ที่ น่าเห็นใจอย่างยิ่งสำหรับชาวเมือง ต้อง ออกมา คัดค้านอาคารสูงซึ่งก่อสร้างบดบังทัศนียภาพเมืองและสถานที่สำคัญ ทาง ประวัติศาสตร์โดยที่ไม่สามารถเอา ผิด ทางกฎหมายจากผู้ประกอบการได้

 

มาทบทวนความเป็นมาสั้นๆ กันครับ

 

โครงการนี้ได้ขออนุญาตก่อสร้างในปี 2549 ในขณะที่ผังเมืองรวมขณะนั้นไม่ได้มีบทบัญญัติการควบคุมความสูงและ ขนาดอาคาร

พื้นที่ดังกล่าวเพิ่งได้รับการควบคุมตามประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2553 ซึ่งอนุญาตให้พื้นที่บริเวณห่างจากชายฝั่งในระยะ 100 เมตรสามารถก่อสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 14 เมตร แต่ บทบัญญัตินี้ไม่สามารถนำมาบังคับกับโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากได้ใบอนุญาตให้ก่อสร้างไปแล้ว (และต่ออายุใบอนุญาตในปี 2553)

 

ในขณะที่ข้อบัญญัติของเมืองพัทยาซึ่งออกตามมาภายหลังก็ไม่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้าง ดังกล่าวได้

 

อย่างไรก็ตาม กรณีการรวมตัวกันคัดค้านของชาวเมืองพัทยา แม้จะไม่สามารถยกเลิกโครงการดังกล่าวได้ แต่ก็ไม่ควรให้ประสบการณ์ครั้งสำคัญนี้สูญเปล่า ชาวเมืองพัทยาควรร่วมกันเสนอแนะให้ผู้บริหารเมืองร่วมกันกำหนดแนว ทางการวางผังและออกแบบพื้นที่ที่เป็นความต้องการของประชาชน และไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่การควบคุมความสูงและขนาดอาคาร แต่ควรหยิบยกประเด็นความเหมาะสมด้านบทบาทพื้นที่ เศรษฐกิจ ความคุ้มค่าในการใช้ที่ดิน และการควบคุมทัศนียภาพพื้นที่ในแต่ละบริเวณเพื่อพิจารณาด้วย

 

และควรลงลึกในรายละเอียดประเด็นการออกแบบเมืองและการกำหนดอัตลักษณ์พื้นที่แต่ละบริเวณให้มีความเด่นชัด เมื่อมีข้อสรุปอย่างไรแล้วจึงเสนอให้เมืองพัทยาออกเป็นข้อกำหนด เพื่อควบคุมและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ต่อไป

 

ภาพสัมภาษณ์ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล PPTV HD ช่อง 26

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เกี่ยวกับปัญหาอาคารสูงที่เป็นปัญหาของเมืองพัทยาในขณะนี้

 

 

 

พื้นที่ก่อสร้างโครงตั้งอยู่ในบริเวณที่ 1 ตาม ประกาศ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2553

แต่ไม่มีผลบังคับย้อนหลังสำหรับโครงการที่ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ แล้ว

 

พื้นที่ควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมปี 2546 กำหนดที่ดินในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม

 

ภาพข่าวจาก ASTV ผู้จัดการรายวัน , เดลินิวส์ , Nation TV

 

 

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

 

 

อ่านเนื้อเรื่อง “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลก เค้าไปถึงไหนกันแล้ว http://www.oknation.net/blog/smartgrowth 

 

 
 
 
 

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net