วันที่ พุธ สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มองภาพผ่านเมืองเล่าเรื่องเพชรบุรี


           ผมกำลังตามถ่ายรูปเรือนไม้เก่าในเขตตัวเมืองเพชรบุรีอยู่ครับ  ด้วยเหตุผลสองสามประการ เหตุผล
แรกก็คือ เรือนไม้หลังเก่าทั้งที่เป็นเรือนที่อยู่อาศัยและเรือนค้าขายกำลังเปลี่ยนแปลงไป  ด้วยปัจจัยเปลี่ยน
โฉมหรือพัฒนาให้เป็นอาคารพาณิชย์สมัยใหม่และมีจำนวนไม่น้อยเริ่มผุพังไปตามกาลเวลา
           เหตุผลต่อมาก็คือ ผมมองว่าอาคารบ้านเรือนดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นพัฒนาการและวิถีชีวิตผู้คนใน
ชุมชนอีกด้วย....ภาพมองบ้านจึงสามารถมองผ่านเห็นความมาของเมืองและผู้คนในชุมชน  รวมไปถึงตัวตน
ของคนที่อาศัยในถิ่นนั้น ๆ 
          ผมเองเมื่อครั้งยังเยาว์ก็ได้เคยอาศัยเรือนไม้บ้านของคุณป้าอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อครอบครัวของป้าผมย้าย
เข้ามาอยู่กรุงเทพฯได้ไม่นาน  เรือนไม้หลังเก่าก็ถูกเปลี่ยนมือและเปลี่ยนมาเป็นอาคารพาณิชย์แทน  เรือนไม้
จำนวนมากในเพชรบุรีก็มีวิถีแบบเดียวกับบ้านของป้าผมเช่นกัน  สิ่งนี้เองอาจเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ผม
อยากเก็บภาพเรือนไม้เหล่านั้นไว้  อย่างน้อยก็เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องของเมืองเพชรบุรีไว้ในโอกาสต่อไป
          นอกจากเหตุผลทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้ว  เรือนไม้ยังเป็นเรือนร่วมสมัยที่ผมสามารถต่อภาพเรื่องราว
ต่าง ๆ ได้ง่ายนั่นเอง
          มองภาพผ่านเมือง เล่าเรื่องเมืองเพชรบุรีคงมีอีกหลายตอนที่จะพูดถึงในมิติต่าง ๆ  เป็นอันว่า entry นี้  
ถือว่า  เป็นการโหมโรงตามหาเรื่องราวเมืองเก่าและชุมชนประวัติศาสตร์ฉบับคนร่วมสมัยชาวเพชรบุรีอย่างผม
ก็แล้วกัน..
.
.

      Shophouses ย่านชุมชนหัวถนนวัดเกาะ  ชุนชนเก่าปากคลองนเรศเส้นทางค้าสำคัญของเพชรบุรี
                                 กับบ้านโพธิ์พระ  บ้านนาวุ้งและบางแก้ว ฯลฯ
.

.
             Shophouses ย่านหน้าวัดมหาธาตุเพชรบรี ถือว่าเป็นชุมชนตลาดที่สำคัญของคน
             ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเพชรบุรี เป็นเส้นทางค้าน้ำตาลและอื่น ๆ วันนี้ถูกอนุรักษ์ไว้โดย
                                         คนในพื้นที่อย่างน่าชื่นชม
.

.
                                         เรือนไทยและเรือนปั้นหยา..ริมน้ำเพชรบุรี
.

.

.
                                   เรือนขนมปังขิงที่ปากอ่าวบางตะบูน..บางทีอาจบอกเรื่องราว
                             ของชุมชนคนจีนหรือเส้นทางการค้าเกลือกับชุมชนภาคใต้ก็เป็นไปได้
.

.
                                 ช่างท้องถิ่นเมืองเพชรกำลังเนรมิตอดีตให้หวลคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
                                   ที่ร้านค้าเก่าถนนดำเนินเกษมบริเวณหน้าวัดมหาธาตุเพชรบุรี
.

โดย คนบ้านใหม่

 

กลับไปที่ www.oknation.net