วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คาราวาน"แลนด์คือเพื่อน"ไปเยือนไร่ชามาเลเซีย


อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เอง กลุ่มแลนด์คือเพื่อนได้รับเชิญจาก กลุ่มแลนด์มาเลเซีย
The Birmabright Adventure เพื่อเดินทางไปร่วมงาน ROVERNUTS FESTIVAL 2014
เชื่อมความสามัคคีในกลุ่มผู้ใช้รถแลนโรเวอร์ระหว่างประเทศ และได้มีโอกาศเข้าเยี่ยมชม
ไร่ชาที่ใหญ่ที่สุด มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เย็นสบาย ของคาเมรอน ไฮแลนด์ ของมาเลเซียเราเองก็ตั้งใจว่าจะเดินทางร่วมคาราวาน ไปด้วยแต่สุขภาพทรุดโทรมไม่เอื้ออำนวย
ขับรถทางไกล ไปร่วมกลุ่มนี้ได้ แต่ก็ยังได้เรื่องและภาพ จากทีมงานนำมาเสนอในบล๊อกนี้
โดย.."พี่โฟโต้"( Soontorn Nakchamrassri )ผู้เอื้อเฟื้อเรื่อง - ภาพ
วันที่สองก่อนเดินทางกลับประเทศไทย คณะคาราวานแลนด์คือเพื่อนได้รับอนุญาตให้เข้าชม
ไร่ชา BOH ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้ การเกษตรที่คาเมรอนประสพความสำเร็จมาได้ทุกวันนี้ 
ผู้บุกเบิกในอดีต ได้แก่นักสำรวจชาวอังกฤษที่ชื่อ William Cameron โดยรัฐบาล(อังกฤษ)
ที่ปกครองมาเลเซีย มอบหมายให้สำรวจพื้นที่บนภูเขา เพื่อทำแผนที่เมื่อปี ค.ศ 1885
คณะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ขับรถเที่ยวชมไร่ และ เข้าชมโรงงานผลิตชา
ของบริษัทแห่งนี้ และชิมชารสดีกันที่ไร่.....


พืชชนิดแรกที่เริ่มทดลองปลูก ก็คือ “ ชา ” เป็นการนำชาพันธ์ดีจากอินเดียมาปลูก
บนคาเมรอนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไร่ชาในประเทศอินเดีย จนกระทั่งประสพผลสำเร็จ 
คาเมรอน ไฮแลนด์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง มีความสูงเฉลี่ย 1,524 เมตร
เหนือระดับน้ำทะเล เป็นดินแดนที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีจุดสูงสุด
คือยอดเขาบรินชางที่สูงด้วยเลขสวยคือ 6,666 ฟุต หรือราว 2,000 เมตร 
ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปสัมผัสกันได้
คาเมรอนในช่วงอดีตนั้นกลายเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศนายชาวอังกฤษ 
ที่ปกครองมาเลเซีย มีการสร้างบ้านพักในสไตล์อังกฤษและสถานที่ราชการไว้หลายหลัง 
ปัจจุบันยังพอเหลือและบางแห่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ ส่วนอาคารต่างๆที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
ก็ได้ยึดตามสไตล์คลาสสิคแบบเดิมๆ
ปัจจุบันแม้พื้นที่ส่วนใหญ่ของคาเมรอน ไฮแลนด์จะได้รับการพัฒนาสร้างอาคารสถานที่
และสิ่งต่างๆรองรับการเติบโตของเมืองและธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังโตวันโตคืน 
แต่เมืองนี้ก็ยังคงหลงเหลือสภาพป่าฝนเขตร้อนชื้นให้สัมผัสกันพอสมควร


โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net