วันที่ จันทร์ กันยายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถนนชีวิต : หมอนวดชาย ในโลกมุสลิม


 

My story : หมอนวดชาย ในโลกมุสลิม

   เว้นจาก”โสเภณี”แล้ว ยังจะมีอาชีพอะไร ที่ต้องทำงานแบบประชิดตัวกับคนแปลกหน้า ในที่รโหฐาน อย่าง
 
อาชีพ”หมอนวด”บ้าง... และนี่คงเป็นที่มาของคำนินทาว่าร้ายทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นที่มาของการต่อต้าน
 
ของคนรอบข้างที่มีทัศนคติในแง่ลบ หากในขณะเดียวกัน  มันก็ยังเป็นที่มาของเรื่องราว ที่มีมนต์เสน่ห์ให้
 
ผู้คนโหยหา ใฝ่คะนึงเฝ้าฝันหา มีความลี้ลับประดุจหมอกควันที่พร้อมจะสูญสลาย  พร้อมจะจางหายเมื่อ
 
ภาระกิจสิ้นสุดลง  คงเหลือไว้เพียงความทรงจำ  คำสรรเสริญ เสียงลือเสียงเล่าอ้าง คำครหา  ชีวิตคนเรา
 
มันช่างเบาหวิวเปราะบางอะไรเช่นนี้ ท่ามกลางละอองฝุ่นผงจากพายุทราย ที่นำพาฝุ่นผงจากทะเลทรายไปสู่
 
ทุกทุกตารางนิ้ว ทุกทุกซอกหลืบเร้นของเมือง ทุกทุกความลี้ลับในเบื้องลึกของจิตใจผู้คน  ในท่ามกลาง
 
ความผันเปลี่ยนไปของกาลเวลา และการผันเปลี่ยนไปของธรรมชาติเดือนดาว
      
ถ้าให้สาธยายอย่างเจาะลึกในรายละเอียดก็เกรงจะเป็นการดราม่า เอาเป็นว่าจะเขียนกึ่งจริงกึ่งแฟนตาซีละ
 
กัน  อนึ่ง จากหัวเรื่องที่”ทั่นบรรณาธิการ”กำหนดมา ก็จะมาว่ากันด้วยงานในสองประเทศที่เป็น
 
ประสบการณ์ตรง ถอดจากบทเรียนผสมคลุกเคล้าไปกับจินตนาการความฟุ้งฝัน อัน หาสาระใดใดมิได้
 
ฉะนั้นเรื่องที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ จึงเป็นเพียงเรื่องกึ่งเท็จกึ่งจริง ไม่สามารถนำไปอ้างอิงใดใดได้เลย ไม่
 
สามารถนำไปเล่าให้ลูกหลานฟังได้   ไม่สามารถนำไปเป็นเรื่องราวสาระในชีวิตประจำวันได้...เพราะมัน
 
เป็นเพียงเรื่องราวจาก ความเพ้อเจ้อ ของ”คนขบถ”ในยุคสมัย เป็นสตอรี่ ของ”คนบ้า”นอกโรงพยาบาลกรม
 
สุขภาพจิต ก็แค่นั้นเอง

       หลายท่านมักจะถามเสมอว่าทำไมเลือกประเทศมุสลิม ทำไมไม่ไปประเทศนั้น ประเทศนี้ที่เจริญ

ก้าวหน้ากว่า  เหตุผลง่ายๆ คือสำหรับเพศที่ยังมี’เครื่องเพศชาย’ ไม่ว่าจะ’เป็นชาย’ หรือ’ไม่เป็นชาย’

ตำแหน่งงานในประเทศมุสลิมมีมากกว่า ไม่ต้องรอนาน ส่วนประเทศที่”น่าไป”ในความคิด ของ”สังคม

กระแสหลัก”  ส่วนใหญ่จะรับเฉพาะ “เพศหญิง”  และเหตุผลส่วนตัวคือโลกมุสลิมมีความท้าทาย  มีความ

งดงามในแบบฉบับเฉพาะตัว และยังมีความสุนทรียะ ความรื่มรมย์ที่เป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางการข่าว ที่

สร้างกระแสบิดเบือน ให้ผู้คนทั่วโลกเข้าใจผิด ท่ามกลางศึกสงครามยืดเยื้อ ท่ามกลางกระแสทุนนิยมโลกา

ภิวัตน์ และแฟชั่นที่เปลี่ยนในทุกๆ ฤดูกาล ทุกๆการเคลื่อนไปของเข็มนาฬิกา ยังมีเรื่องราวมากมายที่รอ

การค้นพบ รอการขุดคุ้ย และรอการรื้อสร้าง   เมื่อมีโอกาสแล้ว ข้าพเจ้าจะรอช้าอยู่ไย  เก็บของใช้จำเป็น

และแล้วก็ โบยบิน ...ด้วยประการฉะนี้แล

                 

            การทำงานในประเทศมุสลิม ต้องเข้าใจ การให้บริการ ตามแนวทางของศาสนาอิสลามอย่างเข้ม

งวด บทบัญญัติ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของศาสนาอิสลาม ถือเป็นกฎหมายของรัฐด้วย  สิ่งสำคัญที่สามารถ

เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ  การแยกอาณาบริเวณระหว่างเพศอย่างชัดเจน “ พื้นที่ของเพศชาย” หญิงห้ามเข้า

 

และ”พื้นที่ของเพศหญิง” ชายก็หาได้มีสิทธิ์อาจเอื้อมเยี่ยงกรายเข้าไป  และยังมีข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆต่างๆ

อีกมากมายที่เป็นข้อกำหนดปลีกย่อย อันล้วนแต่ต้องพึงสังวรเอาไว้ให้จงดี หาไม่แล้วอาจจะไว้สัญจรไปใน

ที่ที่ไม่พึงไป เช่น “ห้องกรง” คุกตะราง หรือได้รับโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งรัฐ

             ในหนังสือการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ หรือหนังสือคู่มือ การท่องเที่ยวของท้องถิ่น ในแต่ละ

เล่ม แต่ละสปอนเซอร์ มักจะมีการนำเสนอ สปา หรือร้านนวด ซึ่งนับเป็นของคู่กันมาช้านาน ฉันไดก็ฉันนั้น

สปา ร้านนวดจึงผูกพันอยู่กับ การท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว และโดยตรรกะนี้ สปาเธอรา

 

ปิสต์หรือหมอนวด จึงเป็นของคู่กันกับ “นักท่องเที่ยว” อย่างแยกกันไม่ออก ซึ่งต่างล้วนต้องพึ่งพิงอิงอาศัย

กัน ดุจเกอิชากับดันนะ ดุจฝนกับพรรณไม้ สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี อะไรเช่นนี้

            ถ้าว่ากันด้วยมุมมองของ การเก็บสถิติจากเรื่องราวธรรมชาติในวิชาโหราศาสตร์ แล้ว สปาเธอรา

ปิสต์หรือหมอนวดส่วนใหญ่ที่รู้จัก มักจะมีดาวในดวงชะตา ฤกษ์กำเนิดเกาะเทศาตรีฤกษ์ ที่มีความหมายว่า

โยกย้ายสัญจร ไม่ดาวใคก็ดาวหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ขึ้นถึงขั้น ดาวจรัสแสง ในวงการ ก็ต้อง มีดาวจันทร์ ดาว

บริการเด่น ดาวศุกร์ ดาวบันเทิงเด่น เช่นว่าดาวจันทร์ ดาวศุกร์ได้ตำแหน่ง มหาอุจจ์ หมายถึงความรุ่งโรจน์

ความสูงสุด เกษตรหมายถึงความมั่นคง   มหาจักรหมายถึงความโดดเด่น   มีลัคนาราศีเกิดที่มีความ

สัมพันธ์ที่ดีกับดาวในดวงชะตา และดาวต่างๆเหล่านี้ต้อง ที่ได้ตำแหน่งดี นวางค์ ตรียางค์ ตนุเศษ ต้องดี

เกาะลูกพิษทั้งสามน้อยที่สุด เหมาะควรแก่การเป็นสปาเธอราปิสต์ อย่างที่กล่าวเกริ่นไว้ข้างต้นว่า อาชีพนี้

ต้องผูกพันอยู่กับนักท่องเที่ยว ที่มักจะผ่านมาและก็ผ่านไป เช่นไรจึงจะดึงดูด และติดตาตรึงใจ ให้หวนกลับ

มาใหม่ ส่วนผู้ใดที่ได้มาแค่ความหมายของคำว่า” โยกย้ายสัญจร” ก็พึงควรเหมาะแก่ การโยกย้ายสัญจร

ของ   ”นักท่องเที่ยว”

         เช่นไรก็ตาม ไม่ว่าใครผู้ใด ที่เกิดมาแล้วมิใช่ว่าจะต้องมีชีวิตตามที่ชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วเท่านั้น ถ้าเรา

เชื่อว่าเราต่างมีจิตวิญญาณที่เจริญงอกงามได้ ถ้าเชื่อมั่นว่าเราเรียนรู้เราฝึกฝนกันได้  และหมั่นศึกษาความรู้

อยู่เสมอ สปาเธอราปิสต์หรือหมอนวดก็เช่นกัน นอกจากเราจะต้องเข้าใจระบบการทำงานของร่างกาย

มนุษย์  เข้าใจเหตุปัจจัยของความเจ็บป่วยปวดเมื่อยของผู้คน มีความสามารถในการสื่อสาร สิ่งสำคัญไม่

ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ ต้องเข้าถึงจิตใจของมนุษย์  ต้องเรียนรู้ที่จะอ่านกลเกมและเล่ห์เหลี่ยม อารมณ์ความ

รู้สึก จริตนิสัย ความปรารถนาเบื้องลึก ที่ซุกซ่อนมากับ กิริยา คำพูด สายตา เสื้อผ้า ทรงผม และการ

แสดงออก ความท้าทายอย่างหนึ่งคือต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์

ที่อาจเลวร้าย ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท ให้จบลงและจากลากันด้วยความรู้สึกที่ดี

         โจทย์ใหญ่ของเราคือทำอย่างไร เราถึงจะขึ้นไปสู่ความเป็น”มหาอุจจ์”  ด้วยพลังสติปัญญาและความ

สามารถเท่าที่มีอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ  หากดาวกำเนิด ฤกษ์กำเนิดประดามีในดวงชะตา มิได้สมบูรณ์

พร้อม ดวงเกิดมิได้สูงส่งหอบช้อนทองจานหยกออกมาจากฟากฟ้า และเวลาตกฟากที่ไม่ได้เรื่องได้ราว อัน

จะหนุนส่งให้ขึ้นไปถึงตำแหน่ง “ดาวจรัสแสง” ในวงการม่านเมฆอันเลื่อนลอย ทำอย่างไรเราถึงจะขึ้นสู่แท่น

ของคำว่า”มืออาชีพ”...

งานเขียนนี้ เขียนเพื่อวารสาร"โบจัง"ฉบับพิเศษ "18 ปีที่คึดฮอด"เป็นการรวมงานเขียนของเพื่อนร่วมชั้น

 

มัธยมปลาย  ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคอีสาน หลังจากที่แต่ละคนแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของชีวิต  

หากบนความผูกพัน ทีเพื่อนยังมีต่อกัน จึงมักจะมีกิจกรรมร่วมกันเสมอๆ  

                                                                                 สิงหาคม  2557    

โดย รวิน

 

กลับไปที่ www.oknation.net