วันที่ พุธ กันยายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปฏิรูปท้องถิ่น ยุค คสช. (ตอนที่ 4)


         วานนี้ กับวันนี้ ในแวดวงท้องถิ่น มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่อง การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูป ด้านการปกครองท้องถิ่น สุดท้ายอยู่ที่ 383 คน กับอีกเรื่อง หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล นัดพบกับแกนนำ 3 สามาคม อบต./เทศบาล/อบจ. ณ.ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งพวกเราคงจะต้องติดตามตอนต่อไป

         สำหรับการปฏิรูป ท้องถิ่นในอนาคต ตามข้อเสนอที่คาดว่าน่าจะมีทางเป็นไปได้ ในระดับ พื่อให้เข้าบรรยากาศจะได้เอาแนวความคิดเห็นจากแกนนำหลายๆท่าน พร้อมทั้งนักวิชาการ นำเสนอโครงสร้างด้านบน อย่างน้อยก็เข้ากับรรยากาศของฝ่ายกำกับดูแลท้องถิ่น วันนี้ เขาทำงานกันอย่างไร อย่าปฏิรูปเฉพาะรูปท้องถิ่นอย่างเดียว เราลองปฏิรูปโครงสร้างด้านบนบ้าง

         1)ควรมีองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ(ไม่ใช่องค์กรอิสระ) แต่มีการบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ โดยอาจจะเรียกว่า "คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ (กปถช.) โดยให้มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐตรีที่ได้รับมอบหมาย มาเป็นประธาน นอกจากนั้นยังคณะกรรมการมาจากภาคส่วนต่างๆในสัดส่วนที่เท่ากัน อาทิเช่น ตัวแทนส่วนราชการ ตัวแทนนายก อปท. ตัวแทนปลัด อปท. และผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้ามาทำงานร่วมกันในรูปคณะกรรมการ มีสำนักงานเลขาธิการ กปถช. เทียบเท่าปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นทบวงทางการเมือง 

         2)ให้มีคณะกรรมการ และสำนักงาน เช่น สำนักงานเลขาธิการ /มีคณะกรรมการนโยบายและการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. /มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม / คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานจริยธรรมของท้องถิ่น/คณะกรรมการ ก ถ./คณะกรรมการพัฒนาโครงส้รางและพัฒนากฎหมายท้องถิ่น /มีคณะกรรมการกองทุนเงินเดือน และสวัสดิการ/คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็น 

         3)ระดับจังหวัด มี คณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัด (รูปแบบ หัวหน้าส่วนราชการ /นายก อปท/นายกเทศมนตรี / ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีสำนักงาน กปถช.ระดับจังหวัด 

         4)ในการบริหารสำนักงาน ก็มีเลขาธิการ กปถช. เทียบเท่าระดับปลัดกระทรวง ข้าราชการในสำนักงานระดับ ผู้อวยการ  มาจากคนท้องถิ่น ไปดำเนินการเอง  

         5)บุคคลลากรที่ทำงานในส่วนกลาง หรือในส่วนระดับจังหวัด  ควรจะต้องให้โอกาสคนท้องถิ่น หรือข้าราชการท้องถิ่น เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ โดยรับเงินเดือนจาก กองทุนเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น

         6)รูปบแบบนี้ พวกเราเคยนำเสนอและขอความคิดเห็น ซึ่งหลายฝ่ายเห็นด้วย โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง มีความเห็นที่สอดคล้องกันแต่มีข้อกังวลใจอยู่ที่ว่า คสช. จะนำเอาข้อเสนอตามพวกเราเสนอไว้หรือไม่ 

          ในด้านโครงสร่้างด้านบนนั้น ผมเชื่อว่า คนท้องถิ่น รับรู้ พอรับทราบเพราะรู้อยู่แก่ใจ หากเป็นไปได้ตามนี้  ก็พอรับกันได้ แต่หากคิดจะยิ้อ หยุด กันไปสักระยะ สุดท้ายก็มาลงที่ สปช. ทุกที ดังนั้น ทุกวันนี้ พวกเรา ก็จำเป็นต้องรอการปฏิรูป ในด้านการปกครอท้องถิ่น และวันที่ 3 กันยายน2557 มีผู้สมัครด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวน 383 คน รอบแรก (สอบภาค ก.)ก่อน 50 คนและภาค ข และ ภาค คสช. นั้นเหลือเท่าไหร่ไม่ทราบครับ 

          มีแต่ระดับ เด่น ดัง ทั้งนั้นครับ พวกเรามาช่วยกันติดตาม หรือ ตามติดกันว่า กลุ่มคนเหล่านี้ เขาจะเข้าไปรักษา ปฏิรูปท้องถิ่นไปในทิศทางใดกันแน่ และพวกเราชาวท้องถิ่น คงจะต้องส่งขวัญ กำลังใจให้ทุกท่านครับ   

 

โดย ปลัดศักดิพงศ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net