วันที่ พุธ กันยายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญร่วมประชุม เรื่อง การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และพาณิชยกรรมตามระเบียงเศรษฐกิจ AEC


 

 

 

การเคหะแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขอเชิญ ท่านผู้ประกอบการและตัวแทนหน่วยงานในสาขา

อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก ค้าส่ง โรงแรม ก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรม บริการ สถาบันการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน ที่ปรึกษา และผู้สนใจจะลงทุนในพื้นที่ย่านรังสิต-ลำลูกกา ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น

 

เรื่อง

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และพาณิชยกรรมตามระเบียงเศรษฐกิจ AEC

ด้วยแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และ LEED-ND

 

ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

            -ประสบการณ์ของเครือข่ายผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนของสหรัฐอเมริกาตามเกณฑ์ Smart growth (LOCUS National Network) ในการสร้างเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน

            โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการ Smart Growth Thailand

           

            -ประสบการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการเมืองใหม่บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

            -ประสบการณ์การพัฒนาโครงการศูนย์การประชุมและย่านพาณิชยกรรมเมืองทองธานี

            โดย ดร.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ร่วมเสวนาเรื่อง

            -โอกาสและข้อจำกัดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และพาณิชยกรรม และการลงทุนระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ย่านรังสิต-ลำลูกกาตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดและ LEED-ND

            นำการเสวนาโดย ดร.ธนภณ พันธเสน ผศ.ดร.วราเมศวร์  วิเชียรแสน และดร.ดำรงศักดิ์ ริมชมพู

 

วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 08.30-13.30 ณ.ห้องประชุมทองพันธุ์ พูนสุวรรณ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รับผู้ร่วมประชุมจำนวน 60 คน ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน (ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการลงทะเบียนทันทีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน)

 

ลงทะเบียนได้ที่ คุณสุปณิตา มั่นเจริญ โทรสารหมายเลข 02 940 5413 หรือ E-mail: supanita_por@yahoo.com

 
 

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net